Pénzügyminisztérium

Háttérintézmény
Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A Pénzügyminisztérium Makrogazdasági és Nemzetközi Ügyekért Felelős Államtitkárság gyakorolja a tulajdonosi jogokat.

Vezérigazgató: Kurali Zoltán

Postacím: 1013 Budapest, Krisztina tér 2.

Telefon: 06-1-488-9488

Fax: 06-1-488-9405

E-mail: akk@akk.hu

Web: www.akk.hu