Technológiai és Ipari Minisztérium

Archív oldal

Palkovics László Zalaegerszegen született 1965-ben.

1984-ben kezdte egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán,

ahol 1989-ben szerzett mérnök diplomát. 1989 és 1991 között az MTA Tudományos Minősítő

Bizottsága doktori ösztöndíjas programjának résztvevője volt, itt szerzett doktori címet, majd a BME

Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszékén tanársegédként kezdett el dolgozni. 1994-ben

docensi és tanszékvezetői kinevezést kapott, a tanszéket 2002-ig vezette. 2000-ben lett az MTA

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) tudományos munkatársa.

2007-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia műszaki osztályának levelező, 2013-ban

rendes tagjává.

2009-ben a Kecskeméti Főiskola stratégia rektorhelyettesévé választották, ahol feladatai közé

tartozott a járműmérnök-képzés akkreditációjának megszervezése, az új Járműtechnológiai Tanszék

felépítése, valamint a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karával közösen egységesített

tananyagfejlesztés végrehajtása.

2010-ben a Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszoraként dolgozott. 2012-ben státuszát

visszahelyezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol a Közlekedésmérnöki

és Járműmérnöki Karon, 2013-tól a korábbi Gépjárművek és Járműgyártás- és Javítás Tanszék

egyesítésével létrejött Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Tanszékvezetője lett.

A vállalati szektorban szerzett széleskörű tapasztalatokat, amikor 1995-ben a Knorr-Bremse

magyarországi leányvállalatának fejlesztési igazgatója lett. 2001 és 2003 között ugyanezen vállalat

európai elektronikai fejlesztés igazgatója volt Németországban, majd 2003-ban európai kutatási és

rendszerfejlesztési igazgatóvá nevezték ki.

2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért, majd 2016-tól az Oktatásért Felelős

Államtitkári pozícióját töltötte be.

2018 májusától az újonnan létrejött Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere volt, jelenleg a

Technológiai és Ipari Minisztérium tárcavezetője.

2019 februárjától 2022 májusig kormánybiztosként felelt a Budapest– Belgrád vasútvonal

magyarországi szakaszának korszerűsítésével összefüggő feladatok koordinációjáért.

2020 áprilisától 2022 májusig a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és

kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a

közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztosi pozíciót töltötte be.

2020 szeptemberétől 2022 májusig az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex

fejlesztéséért felelős kormánybiztosa volt.

2001-ben Széchenyi Díjat, 2009-ben Gábor Dénes Díjat, 2009-ben Bánki Donát Díjat kapott. 2013-

ban vette át a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést.

Angol, német, orosz és olasz nyelven beszél.

Nős, három gyermek édesapja.