Nemzetgazdasági Minisztérium

TÁJÉKOZTATÓ

az egyes kamatjövedelmek után átmenetileg fizetendő szociális hozzájárulási adó főbb szabályairól

2023. július 1-én hatályba lép a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet („Rendelet”), melynek értelmében az állampolgároknak a személyi jövedelemadó köteles kamatjövedelmeik után – az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem kivételével – a veszélyhelyzet ideje alatt átmenetileg szociális hozzájárulási adót (a továbbiakban: „szocho”) kell fizetniük.  

A szabályozás bevezetésével a Kormány célja az volt, hogy fokozza a lakosság állampapírok iránti keresletet. Emellett a Kormány elkötelezett a családok védelme mellett, melynek egyik elemeként ösztönözni és segíteni kívánja a családokat abban, hogy megtakarításaik a jelenlegi háborús infláció mellett is megőrizhessék a reálértéküket. Az intézkedés az öngondoskodás megerősítését, a pénzügyi tudatosság növelését és a lakossági megtakarítások reálértékének megőrzését szolgálja.

Abból a célból, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy mely megtakarításokra illetve befektetésekre vonatkozik a szocho fizetési kötelezettség, a jelen tájékoztatóban röviden és közérthetően összefoglaljuk a Rendelet főbb szabályait.

1.       Az új szabályozás miatt a lakossági befektetők elveszítik-e befektetett pénzük egy részét?

Az intézkedés folytán a befektetők nem veszítik el a megtakarításaikat, a kiterjesztett szocho ugyanis a megtakarításokon elért kamatjövedelmekre terjed ki. A befektetett pénzösszegek, megtakarítások tőkeösszege után tehát nem kell szocho-t fizetni, csak az azon realizált kamat után kell az adót fizetni bizonyos esetekben.  

2.       Milyen esetekben nem kell szocho-t fizetni a befektetések után?

A kiterjesztett szocho fizetési kötelezettség egyáltalán nem vonatkozik a 2023. július 1-je előtt lekötött betétekre, illetve megvásárolt értékpapírokra, így a lakosság jelenleg meglévő megtakarításait illetve azok kamatát sem érinti.

Emellett mentesek a szocho fizetési kötelezettség alól azon befektetésekből, illetve megtakarításokból származó jövedelmek, melyek után a személyi jövedelemadó törvény szerint eleve nem kell kamatadót fizetni (nem minősülnek kamatjövedelemnek vagy adómentesek az SZJA törvény alapján). Ezen körbe esnek például a 2019. június 1. után kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott állampapírok, tőzsdei részvények.

Szintén adómentes a lakás-takarékpénztárakról szóló törvény szerint nyújtott állami támogatás és a támogatásra, valamint a lakástakarék-betétre fizetett (jóváírt) kamat, illetve az adófizetési kötelezettség nem terjed ki a kormányzati családpolitika kiemelt elemére, a babakötvényre sem.

A Rendelet alapján nem kell továbbá szocho-t fizetni az ingatlanalap befektetési jegyeiből származó kamatbevétel után. 

3.       Milyen befektetésekre vonatkozik a szocho kiterjesztés?

A szocho-t olyan befektetésekből és megtakarításokból származó jövedelmekre vonatkozóan kell majd megfizetni, amelyek a hatályos személyi jövedelemadó törvény szerint kamatjövedelemnek minősülnek, melyek után jelenleg 15 százalékos személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség áll fenn.

A szocho-t emellett csak a 2023. július 1-től lekötött betétekből, vásárolt értékpapírokból illetve egyéb – a Rendelet hatálya alá eső – befektetésekből származó kamatjövedelem után kell megfizetni.

A Rendelet hatálya alá eső egyes kamatjövedelmekre az alábbi főbb szabályok vonatkoznak: 

Befektetés/megtakarítás formája

Szocho-t kell fizetni

Szocho-t nem kell fizetni

folyószámlák, látra szóló betétek

számlán elhelyezett összeg után 2023. július 1-jét követő időszakra járó kamat után

számlán elhelyezett összeg után 2023. július 1-jét megelőző időszakra járó kamat után  

lekötött betétek

2023. július 1-től lekötött, vagy újra lekötött banki betétek után járó kamatjövedelemre

2023. július 1-ét megelőzően lekötött betétek után járó kamatjövedelemre (akkor sem, ha a lekötés július 1-ét követő időszakra is kiterjed.)

kamatadó alá eső, nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és kollektív befektetési jegy

2023. július 1-től vásárolt értékpapírokból származó kamatjövedelem után

2023. július 1. előtt vásárolt értékpapírokból származó kamatjövedelem után

megtakarítási célú élet és nyugdíjbiztosítások

2023. július 1-től kötött biztosítási szerződésekből származó biztosítói kifizetések utáni kamatjövedelemre

2023. július 1. előtt kötött biztosítási szerződésekből származó biztosítói kifizetések utáni kamatjövedelemre

a nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény, értékpapír

a 2023. június 30-át követően megszerzett kamatjövedelem után (a vagyoni érték szokásos piaci értékének 1,18-szorosa után)

2023. július 1. előtti kamatjövedelemre

szövetkezet tagja által a szövetkezetnek nyújtott tagi kölcsön

2023. július 1-től nyújtott tagi kölcsönből eredő kamatjövedelem után

2023. július 1. előtt nyújtott tagi kölcsönből eredő kamatjövedelem után

 

4.       Mikortól meddig alkalmazandó az új szabályozás?

A Rendelet alá eső kamatjövedelmekre „felmenő rendszerben”, azaz főszabály szerint 2023. július 1-től követően lesz irányadó a szocho fizetési kötelezettség, mely az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus miatt elrendelt veszélyhelyzet ideje alatt, átmeneti jelleggel fogja terhelni a lakosságot. 

5.       Mekkora a szocho mértéke, mellette kell-e kamatadót is fizetni?

A szocho mértéke 13 százalék, amelyet a kamatjövedelmeket terhelő 15 százalékos személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett kell megfizetni. 

6.       Milyen adóteherrel kell számolni 2023. július 1-ét megelőzően, illetve 2023. július 1-ét követően a kamatjövedelmekre?

2023. július 1-ét megelőzően a kamatjövedelmekre csak 15 százalékos mértékű kamatadót kell fizetni. Ennek megfelelően 1 000 forint összegű (tőke), 10 százalékos kamatot biztosító befektetés után éves szinten 100 forint kamatjövedelem keletkezik, amiből 15 forint kerül levonásra kamatadó címén. A befektetőt tisztán megillető kamat így 85 forint.

2023. június 1-ét követően a kamatjövedelmekre 15 százalékos kamatadó és 13 százalékos szocho fizetési kötelezettséggel kell számolni. Ennek megfelelően 1 000 forint összegű, 10 százalékos kamatot biztosít befektetés után ebben az esetben is éves szinten 100 forint kamatjövedelem keletkezik, de ebből 28 forint (15 forint kamatadó és 13 forint szocho) kerül levonásra. Így a befektetőt tisztán megillető kamat csak 72 forint lesz.

7.       Miért éri meg állampapírt venni, mekkora az adóelőnye?

A szocho és a kamatadó a kamatjövedelemnek számító nyereség összesen 28 százalékát vonja el. Ezzel szemben – a 2019. június 1. napját követően kibocsátott lakossági - állampapír vásárlás esetén, a lakossági befektetőknek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Az előző pontban kifejtett válaszban szereplő példával szemléltetve, egy 1 000 forint összegű, 10 százalékos kamatot biztosító lakossági állampapírba történő befektetés után éves szinten 100 forint kamatjövedelem keletkezik. A kamatadó és szocho-mentesség következtében, a kamat után a befektetőnek adófizetési kötelezettsége nem keletkezik, amelynek következtében a befektetőt megillető kamat 100 forint lesz.

8.       A kamatjövedelemre kiterjesztett szocho-t be kell vallani vagy levonják automatikusan?

Amennyiben a kamatjövedelem kifizetőtől származik, úgy a szocho megállapítása és levonása a kifizető (pl. bank, biztosító) feladata. Amennyiben a kamatjövedelem nem kifizetőtől származik, a szocho megállapítása és megfizetése a kamatjövedelmet szerző természetes személy feladata, melyet a kamatjövedelmet terhelő személyi jövedelemadó megfizetésével és bevallásával egyidejűleg teljesít.

A Rendelet teljes szövege az alábbi linken érhető el: 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)