Miniszterelnök-helyettes

Dr. Semjén Zsolt

Dr. Semjén Zsolt
nemzetpolitikáért, nemzetiségpolitikáért, egyházpolitikáért és egyházdiplomáciáért felelős miniszter, miniszterelnök-helyettes

Nemzeti Címer Bizottság

Elérhetőségek

Postai cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

(Kérjük a borítékra írják rá: Nemzeti Címer Bizottság)

E-mail: nemzeticimerbizottsag@me.gov.hu

Határozatok

A Nemzeti Címer Bizottság 2023. március 8-án – tekintettel a veszélyhelyzetre -  elektronikus szavazást tartott a Nemzeti Címer Bizottság 2/2016. (IX.13.) számú ügyrendjéről szóló határozata (továbbiakban: Ügyrend) 35. pontja alapján. 

A Nemzeti Címer Bizottság az alábbi határozatokat fogadta el:

·         A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 1/2023. (III. 8.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Pördefölde kérelme tárgyában:

„A Nemzeti Címer Bizottság üdvözli Pördefölde Község Önkormányzatának átdolgozott címertervét. Bár a heraldikai mázak leírását tekintve nem a fehér és a sárga, hanem az ezüst és az arany a szakszerű, ettől eltekintve a címer és a zászló leírása is megfelel a heraldikai-vexillológiai követelményeknek. Az átdolgozás a jelenleg érvényesülő legkorszerűbb formában történik, az egyes heraldikai elemek megfelelően stilizáltak. Mindennek fényében a Nemzeti Címer Bizottság a település átdolgozott címertervét elfogadja és támogatja.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

·         A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 2/2023. (III. 8.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelme tárgyában:

„A címertervezet esetében a Nemzeti Címer Bizottság célszerűnek találná a kérelem pontosított, részletes heraldikai leírásokkal való kiegészítését, példának okán, hogy helyesen megfogalmazva mindkét pajzsfél „lebeg,” vagy a címerkép megnevezése előtt a „lebegő” kifejezés használatát. Ettől eltekintve a Bizottság a Diósdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, (Diósder Deutschen Nationalitätenselbstverwaltung) címertervét a heraldikai szabályoknak, előírásoknak, napjaink vonatkozó tervezési gyakorlatának megfelelőnek tartja és támogatja.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

·         A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 3/2023. (III. 8.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Kóny kérelme tárgyában:

„A Nemzeti Címer Bizottság Kóny Község Önkormányzatának címerterve kapcsán hangsúlyozza, hogy a pajzs harmadik negyede nem nyolcszor vágott, hanem vörössel és ezüsttel hétszer vágott „mező.” További megjegyzés, hogy a címer színjelöléses ábrájánál a szalagot és ennek feliratát is színjelöléses formában kell megjeleníteni. Mindezek alapján célszerű lehet a fenti pontosított, javított, részletes heraldikai leírásokkal kiegészíteni a kérelmet. Mindezektől függetlenül a Kóny Község Önkormányzata által előterjesztett kérelem a heraldikai szabályoknak, előírásoknak, napjaink tervezési gyakorlatának megfelel, így a Nemzeti Címer Bizottság a település címertervét elfogadja és támogatja.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

·         A Bizottság a címertervezet kapcsán a 4/2023. (III. 8.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Nyírlövő kérelme tárgyában:

„A Bizottság Nyírlövő Község címertervének vonatkoztatásában állásfoglalást ad ki, miszerint a címertervezet csak teljesen átdolgozott formában és a címer leírását pontosítva fogadható el. A pajzs a leírással ellentétben nem csücskös talpú, hanem háromszögű pajzs, valamint nem „negyedelt pajzs szívpajzzsal,” hanem negyedelt pajzs teljesen kör alakú pajzzsal. Valamennyi negyednél feltétlenül szerepeltetni kell, hogy a címerképe lebegő, tehát nem a mező alján áll. Hangsúlyozandó, hogy a heraldikában nincsenek színárnyalatok, úgynevezett "középszínek" használhatók csupán. A heraldikában fehér helyett ezüst használandó. A barna a magyarországi heraldikában nem használatos heraldikai szín, helyette a hozzá legközelebb álló arany alkalmazása lenne célszerű. A címerleírás egyes pajzsmezőknél pontatlan, így a 4. pajzsmezőben a leírás kéket említ, az ábrázoláson pedig fehér (ezüst) jelenik meg. A 4. pajzsmezőben látható „erdőt” célszerű lenne három fa arányos megjelenítésével kiváltani. Az utóbbi időszakban kommunális címeralkotás során inkább a pajzs alsó széle alatt feliratos szalagok az elfogadottak. A címer túlzsúfolt, a mesteralakok jelentősen aránytalanul vannak megrajzolva, a Bizottság egy egyszerűbb címertervezet elkészítését javasolja.”

Szavazati arány: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodott

·         A Bizottság a címertervezet kapcsán a 5/2023. (III. 8.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Nagykálló kérelme tárgyában:

„A Nemzeti Címer Bizottság állásfoglalást ad ki Nagykálló Város Önkormányzatának címerterve kapcsán, melyben üdvözli a törekvést, hogy egy történelmi hagyományokra épülő kommunális címer kerüljön bevezetésre. Ugyanakkor „A tervezett címer pontos és részletes, szöveges leírása” című melléklet szakszerűtlen, számos hibát, pontatlanságot tartalmaz. A leírás, illetve a mellékelt ábra nem feltétlenül azonos. Tekintettel arra, hogy a címertan tudománya a XVII. század óta jelentős fejlődésen ment keresztül, a címerleírásnak pedig új szabályai alakultak ki (például a jobb és baloldal felcserélése), a Bizottság javasolja, hogy Nagykálló Város Önkormányzata a város régi-új címere leírásának kidolgozásához a modern heraldikai szaknyelvben járatos heraldikust kérjen fel. Példaként az előterjesztett címerterv megfelelő, szakszerű heraldikai leírásához: csücsköstalpú pajzs, vörös pajzsmező. A pajzsfő eleje bal haránt, a pajzsfő bal oldala jobb haránt vágott.  A pajzsnak szélesebb, fekete szegélye van. Ezt egy szélesebb, vörös szegély követi. Ezután egy keskeny, fekete szegély következik. A pajzs jobb oldalán egy ezüst patkó szerepel. Ennek közepén, egy hegyével felfelé mutató arany patkószeg látható. A pajzs bal oldalán ezüst kulcs van. Ennek fogója, áttört, háromlevelű lóhere, alattuk kicsiny, kerek nyílás. A kulcs jobbra néző tolla kétágú. Az alsó, balra néző ág kettős kereszt formájú. A Nemzeti Címer Bizottság a címert, az előterjesztési kérelem tartalmának megfelelően, annak szakszerű, modern átrajzolása, illetve a fentiekben részletezett heraldikai leírás bedolgozása esetén tudja támogatni.”

Szavazati arány: 4 igen, 1 nem, 0 tartózkodott

A Nemzeti Címer Bizottság 2022. március 16-án – tekintettel a járványügyi helyzetre -  elektronikus szavazást tartott a Nemzeti Címer Bizottság 2/2016. (IX.13.) számú ügyrendjéről szóló határozata (továbbiakban: Ügyrend) 35. pontja alapján. 

A Nemzeti Címer Bizottság Kóny Község Önkormányzatának címer kérelme tárgyában, az alábbi határozatot fogadta el:

·         A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 1/2022. (III.16.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki a kérelem tárgyában:

„A Nemzeti Címer Bizottság üdvözli Kóny Község Önkormányzatának címertervét. A Bizottság állásfoglalást ad ki: Elsősorban a címer leírására tekintettel, annak szakszerű pontosítását javasolja. A háromosztatú címerpajzs szerepeltetését bonyolultnak tartja a címerterv vonatkozásában, a leírásban, a továbbiakban sorrendmódosítást lát indokoltnak: az első leírandó pajzsmező a „csoroszlyás ekevasas” szerepeltetése, a második a „keresztes”, a harmadik az „árpádsávos, lovas”. Másodsorban a második pajzsmezőben látható kereszt leírásának pontosítását is megfontolandónak véli. Rögzíti, hogy a vörössel és ezüsttel hétszer vágott mezőre helyezett ló a magyar kommunális heraldikában idegen. Harmadsorban a pajzs felső széle fölé elhelyezett feliratos szalagsávot a pajzs alsó széle alá javasolt elhelyezni.  A pajzs alsó széle alá helyezett babérkoszorúkkal, évszámmal elhelyezett motívum teljes elhagyását javasolja.”

 

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

A Nemzeti Címer Bizottság 2021. szeptember 25-én – tekintettel a járványügyi helyzetre -  elektronikus szavazást tartott a Nemzeti Címer Bizottság 2/2016. (IX.13.) számú ügyrendjéről szóló határozata (továbbiakban: Ügyrend) 35. pontja alapján. 

A Nemzeti Címer Bizottság  három címer kérelem tárgyában, az alábbi határozatokat fogadta el:

· A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 1/2021. (IX.25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Tiszatelek kérelme tárgyában

„A Bizottság Tiszatelek Község címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, mely szerint javasolja, hogy a leírást heraldikai szempontból pontosítsák. Célszerű a leírást a címer pajzsformájának meghatározásával kezdeni, mely ez esetben egy kissé stilizált, barokk tárcsapajzs. A heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak úgynevezett középszíneket használnak, a javaslat esetében nem derül ki egyértelműen a színek, fémek tényleges jellege, mindemellett a fehér és az ezüst a heraldikában azonosak, inkább ajánlott az ezüst megjelölés használata. Továbbá az „egyszer vágott és hasított pajzs” helyett javallott az „egy függőleges és vízszintes metszéssel negyedelt pajzs” terminológia. Két hullámos pólya alkalmazása nem javasolt, az egy vagy három hullámos elfogadható. Az egy hullámos pólya ábrázolása akár a Tisza folyó jelképe is lehetne. A negyedik pajzsmező zsúfolt, különös tekintettel a megjelenített dombokra.”

 

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

 

 

 

· A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 2/2021. (IX. 25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Pördefölde kérelme tárgyában:

„A Bizottság Pördefölde Község címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, melyben rámutat, hogy a címer leírása nem a címertan szaknyelvének megfelelően készült. A címerjavaslat leírásában „klasszikus reneszánsz pajzs” szerepel, ám a valóságban ez egy kissé stilizált barokk tárcsapajzs, melynek ábrázolása kissé hosszúkás, elnyújtott. A mellékelt ábrázolásról nem feltétlenül derül ki egyértelműen a színek, fémek tényleges jellege, a heraldikában ugyanis csak úgynevezett „középszínek” használatosak, színárnyalatok nincsenek. A háttérben szerepelhet egy, vagy akár három domb is, de csak megfelelően megrajzolva. A templom ábrázolás szükséges heraldikai stilizálása továbbra sem történt meg, az átdolgozott változat pedig ismét térben ábrázolja a templomot – a templom megjelenhetne kék, esetleg zöld pajzsmezőben és szerepelhetne „zöld terrán”.”

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodott

 

 

 

· A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 3/2021. (IX. 25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Teskánd kérelme tárgyában:

„A Bizottság Teskánd Község címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, amelyben rámutat, hogy heraldikai tudományos szempontból bármilyen változtatás, módosítás mindenképpen új címernek számít. A címerben a fa motívum megjelenítése továbbra sem a dombon található, hanem „benne”, ezt grafikailag mindenképpen javasolt átdolgozni. A Bizottság nem tartja támogatandónak  heraldikai szempontok alapján a zsúfolt címerek alkotását. Más községek címereire való hivatkozás a benyújtott kérelem tárgyában nem releváns (Alsónemesapáti, Alsópáhok, stb.). A heraldikában nincsenek színárnyalatok, kérjük ennek megfelelően a színek használatát a címeren. A Nap szerepeltetése elfogadható, azonban itt is javasolt eltekinteni a túlzottan széles körű ideológiai gondolatoktól. A hagyományos felfogás szerint általában kerek koronggal és 16 sugárral ábrázolják, ez utóbbiak közül nyolc egyenes és nyolc lángszerű.”

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodott

A Nemzeti Címer Bizottság 2021. május 25-én – tekintettel a járványügyi helyzetre -  elektronikus szavazást tartott a Nemzeti Címer Bizottság 2/2016. (IX.13.) számú ügyrendjéről szóló határozata (továbbiakban: Ügyrend) 35. pontja alapján. 

A Nemzeti Címer Bizottság  öt címer kérelem tárgyában, az alábbi határozatokat fogadta el:

• A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 1/2021. (V. 25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Mezőhegyes kérelme tárgyában:

„A Bizottság Mezőhegyes város címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, amely szerint javasolja, hogy pontosítsa az általa előterjesztett címertervezet leírását. Javasoljuk a felső zöld mezőben az ú.n. Hild kapu stilizált ábrázolását, valamint az alsó arany mezőben a jobbra néző, álló fekete ló szerepeltetését. Továbbá ajánlott a heraldika szabályainak megfelelően a heraldikai elemek vágott pajzsban történő ábrázolása. A heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak közép színek használhatók.”

Szavazati arány: 4 igen, 0 nem, 1 tartózkodott

• A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 2/2021. (V. 25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Pördefölde kérelme tárgyában:

„A Bizottság üdvözli Pördefölde község újra benyújtott címertervezetét, javasolja azonban a felhő motívum elhagyását, valamint címertervezet leírásának heraldikai szempontból történő pontosítását. A címerleírásban szereplő "piros" szót a heraldika nem ismeri, helyette a "vörös" szó használatát javasoljuk. A heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak közép színek használhatók. A szalag tekintetében javasolt azt a pajzs alatt elhelyezni, továbbá a pajzstól függetlenül kerüljön ábrázolásra, a pajzs eleje és a pajzs bal oldala között.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

• A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 3/2021. (V. 25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Teskánd kérelme tárgyában:

„A Bizottság Teskánd község címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, a heraldikai motívumok túlzsúfoltsága miatt javasoljuk a címertervezet átdolgozását, különös tekintettel a felső pajzsmezőre. A felső pajzsmezőben, javasoljuk a fa motívum középső dombon való megjelenítését. Heraldikai szempontból szintén elfogadható a domb motívumok teljes elhagyása is. Az ábrázolt címertervezet helyes megnevezése csücskös talpú pajzs. A heraldikai leírást is javasoljuk mindezeknek megfelelően módosítani. A heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak közép színek használhatók.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

• A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 4/2021. (V. 25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Albertirsa kérelme tárgyában:

„A Bizottság Albertirsa város címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, amely szerint javasolja, hogy a címertervezet kerüljön átdolgozásra, tekintettel a túlzsúfoltságra a stilizált fák elhagyhatóak. A címertervezetben arany hatágú csillag szerepel, ellenben a magyar heraldikában a csillag (aster) általánosan ezüst színű. A magyar, és a nemzetközi heraldikában sem szokták külön formában ábrázolni az esthajnal csillagot. Javasoljuk továbbá tudományos alapkutatások lefolytatását, különös tekintettel Albertirsa 1950 előtti címerére és pecsétjére, valamint "Alberti" és "Irsa" egyesítés előtti jelképeire. A heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak közép színek használhatók. A Bizottság mindemellett felhívja a figyelmet arra, hogy alakját tekintve a pajzs nem szabályos, hanem úgynevezett tárcsapajzs, a „figura” kifejezés helyett pedig a „címerábra” használatos.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

• A Bizottság a támogatott címertervezet kapcsán a 5/2021. (V. 25.) sz. NCB határozatával az alábbi állásfoglalást adta ki Kiscsősz kérelme tárgyában:

„A Bizottság Kiscsősz község címerjavaslata vonatkozásában állásfoglalást ad ki, amely szerint javasolja, címertervezet leírásának heraldikai szempontból történő pontosítását. A benyújtott címerjavaslatok közül a Bizottság a színes címertervezetet tartja támogatandónak, az alábbi szempontok szerinti átdolgozást követően. A címer színhibás, a heraldikában nincsenek színárnyalatok, csak közép színek használhatóak, valamint a tervezetben egyes címerképek egymásra vannak helyezve, javasoljuk ennek korrigálását is. A címertervezeten ábrázolt pajzs formája eltér a leírásban megnevezettől.”

Szavazati arány: 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodott

Korábbi döntések.