Igazságügyi Minisztérium

DIMOP_PLUSZ-1.3.6-23-2023-00001 számú, "Jogi személyek egységes nyilvántartása" című projekt
„Adatalapú döntéshozatali és jogalkotási folyamat támogatása a hatékonyság és átláthatóság növelése, valamint a szabálytalanságok kockázatának csökkentése érdekében” című projekt

RRF-9.6.1-21-2023-00001 számú projekt

Web alapú rendszer létrehozása az emberkereskedelem áldozatainak irányítása érdekében című pályázat
Komplex áldozatsegítési szolgáltatások az emberkereskedelem áldozatai részére című projekt
A nemzetközi bűnügyi adat-,információcsere fejlesztése, interoperabilitás fokozása
Az EKAT rendszer továbbfejlesztésének előkészítését célzó feladatok végrehajtása
Hozzáférés az e-Codex –i Support szolgáltatáshoz
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása
Jogszabályban rögzített közadatokat tartalmazó adatkörök, valamint egyéb nyilvántartott adatkörök felmérése és azok szabályozási oldali felülvizsgálata