Igazságügyi Minisztérium

A miniszter feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszteri biztost nevezhet ki. Megbízatása határozott időre szól, de legfeljebb, amíg a miniszter hatáskörét gyakorolja.

dr. Wopera Zsuzsanna

Az igazságügyi miniszter a kormányzati igazgatásról szóló 2018.  évi  CXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Kit.)  22.  §  (1)  bekezdése  és  221.  §  (2)  bekezdése  alapján,  a  családjogi  szabályozás  és  joggyakorlat  összehangolására  jelen  utasítás  hatálybalépésétől  a kinevezés visszavonásáig, de legfeljebb két évre dr. Wopera Zsuzsannát miniszteri biztossá nevezte ki.

Németh Balázs Sándor

Az igazságügyi miniszter a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján jelen utasítás hatálybalépésétől (2020.12.15.) két évre Németh Balázs Sándort az igazságügyi nyilvántartó rendszerek koncepciója megalkotásáért, előkészítéséért és fejlesztésének összehangolásáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki. A miniszteri biztos – megbízatásának keretei között – felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását. A miniszteri biztos felel a jogi személyek nyilvántartási rendszereinek fejlesztéséért, a közhiteles adatbázisok összehangolásáért és a fejlesztésükben való közreműködésért, valamint az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozó nyilvántartási és döntéshozatali rendszerek fejlesztésének előkészítéséért, irányításáért és koordinációjáért. 

dr. Kónya István

Az igazságügyi miniszter a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22.  § (1)  bekezdése és 221.  § (2)  bekezdése alapján, a  büntető anyagi, eljárási és büntetés-végrehajtási jogi tárgyú törvények hatályosulásának, jogalkalmazói gyakorlatának nyomon követésére, az  azzal összefüggő feladatok összehangolására jelen utasítás hatálybalépésétől a kinevezés visszavonásáig, de legfeljebb két évre dr. Kónya Istvánt miniszteri biztossá nevezte ki.