Honvédelmi Minisztérium

Dr. Benkő Tibor

Nyíregyházán született 1955. október 16-án. Első diplomáját a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán szerezte 1979-ben, rakéta és tábori tüzér szakon. Később Leningrádban, a Kalinyin Tüzér Akadémián, illetve az USA-ban, az Army War College-on folytatta tanulmányait az ezredfordulón. 2006-ban humán erőforrás menedzsment szakértői képesítést szerzett a Szent István Egyetemen, majd 2010-ben a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Karán szerezte meg a doktori címét.

Katonai szolgálatát 1979-ben Kiskunhalason, a 36. Páncéltörő Tüzérezrednél kezdte meg szakaszparancsnokként, ütegparancsnok helyettesként, majd 1981-ben ezred hadműveleti tiszt lett. 1988 és 1990 között Székesfehérváron, az 5. Hadsereg Tüzértörzsben szolgált törzstisztként. 1990-től ismét visszakerült Kiskunhalasra, ahol először a 36. Páncéltörő Tüzérdandár parancsnok-helyetteseként, majd 1993-tól egészen 2000-ig az alakulat parancsnokaként szolgált.

Ezt követően, 2005-ig a debreceni, MH 5. Bocskai István Könnyű Lövészdandár dandárparancsnoka volt. A következő évben a Magyar Honvédség Szárazföldi Parancsnokság parancsnokának I. helyetteseként teljesített szolgálatot Székesfehérváron, ahol 2006-ban megbízott parancsnok lett. 2007-től a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokhelyettese, majd 2009-től egy éven keresztül annak parancsnoka. 2010-ben nevezték ki a Honvéd Vezérkar főnökének.  Ezt a tisztséget 2018-ig, honvédelmi miniszteri kinevezéséig töltötte be.

Számos elismerés és kitűntetés tulajdonosa. Megkapta a Magyar Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitűntetését (katonai tagozat), a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét, valamint a honvédelmi miniszter által adományozott Hunyadi János-díjat, és a Babérkoszorúval Ékesített Szolgálati Érdemjelet. Az Első Osztályú Szolgálati Jel, továbbá a Haza Szolgálatáért Érdemérem bronz és ezüst fokozatának tulajdonosa. Migrációs Válsághelyzet Kezeléséért és Árvízvédelemért Szolgálati Jelet, és Árvízvédelmi Emlékérmet kapott.  A Szolgálati Érdemérem és a Tiszti Szolgálati Jel II., I., valamint a Babérkoszorúval ékesített fokozatát is magáénak tudhatja. A Francia Becsületrend tiszti fokozatának és az Amerikai Egyesült Államok „Legion of Merit” parancsnoki fokozatának kitűntetettje. A belügyminiszter által adományozott Szent György Érdemjel díjazottja. Az ’56-os Hűség a Hazához Érdemkereszt tulajdonosa, 2019-ben pedig az ’56-os Hűség a Hazához Arany Fokozatú Lovagkereszt kitűntetését is megkapta. A Szlovák Köztársaság Védelmi Minisztériumának 1. fokozatú emlékmedálját, továbbá a Szlovák Vezérkar Főnöki Érdemérem I. fokozatát is kiérdemelte. A Kapisztrán Szent János Arany Érdemérem kitűntetettje. Székesfehérvár Megyei Jogú Város által adományozott Sipos Gyula díj díjazottja. Tiszalök és Kiskunhalas városok díszpolgára.

Nevéhez fűződik az Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság műveleti alkalmazásának és működési koncepciójának kidolgozása. Kiemelt figyelmet fordít a honvédség és az állampolgárok kapcsolatára, valamint a társadalom felé való nyitásra.

A rendszerváltás óta a leghosszabb ideig volt vezérkarfőnök. Az első tábornok/vezérkarfőnök a rendszerváltás óta, aki honvédelmi miniszterként valósítja meg a honvédség irányítását.

Nős, két leánygyermek édesapja.