Belügyminisztérium

Háttérintézmény
Belügyi Szemle Szerkesztősége

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkárának felügyelete alatt álló minisztériumi szerv.

Kiadó: 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

Székhely: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.

Telefon: +36 (26) 795-900 / BM mellék: 24-600

E-mail: szerkesztoseg@belugyiszemle.hu

Honlap: http://belugyiszemle.hu

Főszerkesztő: Dr. Dános Valér ny. r. vezérőrnagy