Agrárminisztérium

Közérdekű adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

A közérdekű  és a közérdekből nyilvános adatoknak (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) a minisztériumok honlapján történő közzétételére vonatkozó kötelezettség az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint e törvények végrehajtási rendeletei, továbbá a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet előírásain alapul.

Amennyiben Ön az egyes minisztériumok kezelésében lévő, azok működésére, tevékenységére és gazdálkodására vonatkozó adatokat, vagy egy meghatározott közérdekű adatot keres, akkor a Közérdekű információk és adatok menüpontban találhatja meg. Az itt megtalálható információk a közérdekű adatokra vonatkozó jogszabályokban előírt határidők szerint frissülnek.

A dokumentumok között a kereső felületet használva egy kulcsszó megadásával, valamint egyes szűkítő kategóriák bejelölésével keresheti meg az Ön számára szükséges adatot, adatcsoportot. A böngésző alkalmazásával pedig a dokumentumtár terjedelmes adatbázisában kutathat.

Más intézmények adatai között a Közadattárban kereshet.
Az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető innen, az organogram pedig innen.

Az Agrárminisztérium kezelésében lévő közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja

Írásban: Agrárminisztérium, 1860 Budapest Pf. 1

Személyesen: Agrárminisztérium Ügyfélszolgálati Iroda 1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.; személyes ügyfélfogadás: hétfő: 9.00-12.00, csütörtök: 13.00-16.00

Elektronikusan: Központi e-mail-cím: adatigenyles@am.gov.hu vagy sajto@am.gov.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről részletesebb tájékoztató a Közérdekű információk és adatok menüpont, Agrárminisztérium menüpont, Közérdekű adatok statisztikája és eljárásrend menüpont alatt található.