Miniszterelnökség

Adatváltozás-kezelési szolgáltatás bevezetése

A Projekt célja a lakosság és a vállalkozások adminisztratív terheinek érdemi csökkentését célzó új közigazgatási szolgáltatás kialakítása. A Projekt középpontjában álló Adatváltozás-kezelési Szolgáltatás (továbbiakban: AVSZ) egyrészt a természetes személyek adataiban felmerülő változások egyszerű ügyintézésének lehetőségeit, másrészt a közműátírási folyamat elektronizálását és egyszerűsítését teremti meg, ezáltal:

• a természetes személyek állami nyilvántartásokban tárolt név-, cím-, valamint kapcsolattartási adatainak, okmányazonosító adatainak változása esetén értesítést kaphatnak azon szolgáltatók (közművek, telekommunikációs cégek), amelyek az érintett természetes személlyel szerződéses jogviszonyban állnak;

• az ügyfelek különböző élethelyzeteiben (költözés, használatba adás, bérbeadás, elhalálozás) szükségessé váló közműátírási folyamathoz kapcsolódóan az állam egy olyan, ingyenesen igénybe vehető és egyablakos elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosít, amelynek igénybevételével ügyfél és szolgáltatói oldalon egyaránt jelentős adminisztratív tehercsökkentés érhető el.

Az AVSZ fejlesztésével egy olyan egyablakos úton megvalósuló, élethelyzet-alapú szolgáltatás kerül bevezetésre, amely segítségével az ügyintézés egyszerűen, gyorsan teljesíthető, kiváltva az összes érintett szolgáltatóval történő egyéni ügyintézést. A szolgáltatás emellett egy újabb lépést jelent az adatvezérelt közigazgatási szolgáltatásnyújtás kialakítása felé.

Januártól gyorsabbá és egyszerűbbé válik az adatváltoztatásokkal kapcsolatos ügyintézés (2021.11.30.)

 

2022 januárjától gyorsabb és egyszerűbb lesz az adatváltozásokkal kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása

Az e-bejelentővel gyorsabb és egyszerűbb az adatváltozásokkal kapcsolatos ügyintézés és a közművek átírása