Miniszterelnökség

A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése

Több tízezer közszolgálati szakember képzése valósulhat meg Európai Uniós forrásból

„A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című projekt keretében tovább folytatódik a közigazgatásban dolgozó kollégák kompetenciafejlesztése, amelynek köszönhetően az ügyfelek elégedettsége is növekszik. Az európai uniós forrásból megvalósuló projekt keretében, a projekt végéig tervezetten 23 000 közszolgálati szakember képzése valósulhat meg.

A Miniszterelnökség 8,026 milliárd forint 100 százalékban vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült a KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 azonosító számú „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” című pályázati felhívás keretében. A Miniszterelnökség, a Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft. alkotta konzorcium által megvalósítandó projekt fő célja, hogy a területi államigazgatás humánerőforrásának fejlesztésével országosan javuljon az ügyintézés minősége, növekedjen a munkatársak és az ügyfelek elégedettsége. 

A közigazgatás hatékony működéséhez elengedhetetlen az ott dolgozók folyamatos képzése, mivel a változó jogszabályi környezet megköveteli a naprakész információk elsajátítását. Az így megvalósuló fejlesztések a szolgáltatói szemléletű feladatellátáshoz szükséges intézményi és személyi feltételek javítását szolgálják. A projekt keretében elvégzett mentálhigiéniás állapotfelméréshez kapcsolódnak azok a kompetenciafejlesztő programok, amik a közös érték, kultúra, szemléletváltás megújulását alapozzák meg. 

A projekt keretében megvalósuló kompetencia-fejlesztésben részt vevő közszolgálati szakemberek száma eléri a 23 000 főt.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt megvalósításának határideje 2023. március 31. napja.

A projekt azonosítószáma: KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002

 

További információ kérhető:

sajto@me.gov.hu