A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a jogtudományok területén végzett kimagasló tudományos, illetve oktatói tevékenysége, valamint innovatív közösségépítő és tudományszervező tevékenysége elismeréseként Dr. Csák Csilla Gabriella, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és a Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Jogász Egylet Agrárjogi, Szövetkezeti és Környezetvédelmi Jogi Szakág vezetője; továbbá több mint négy évtizede elhivatottan végzett bírói, illetve kiemelkedő tanácselnöki és kollégiumvezetői munkája, valamint jogászok generációinak képzését odaadóan szolgáló egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként Dr. Hegedűs István címzetes kúriai bíró, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense.

 Szintén a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült több évtizedes igazgatási vezetői, illetve odaadó és elkötelezett bírói munkája elismeréseként Dr. Járfás Judit címzetes törvényszéki bíró, az Esztergomi Járásbíróság nyugalmazott bírája; továbbá kivételes jogi tudásról és felkészültségről árulkodó, több mint négy évtizedes bírói munkája, különösen a közlekedési ügyek országosan elismert szaktekintélyeként folytatott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Dr. Katona Sándor László, a Kúria nyugalmazott tanácselnöke, kúriai tanácsos, illetve kiemelkedő igazgatási pályája, különösen a Fővárosi Ítélőtábla alapító elnökeként végzett munkája, illetve magas színvonalú tanácselnöki ítélkező tevékenysége elismeréseként, Dr. Lukács Zsuzsanna, a Fővárosi Ítélőtábla nyugalmazott elnöke.   Kiemelkedő bírói munkája, valamint bírák generációinak oktatását meghatározó tevékenysége, illetve bírósági igazgatási vezetőként hosszú időn át lelkiismeretesen végzett szakmai munkája elismeréseként Dr. Palásti Gábor, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke, illetve közel négy évtizedes, példaadóan magas színvonalú bírósági pályafutása, illetve ítélkező bíróként és igazgatási vezetőként is lelkiismeretesen és elhivatottan végzett munkája elismeréseként Dr. Szeghő Katalin, címzetes kúriai bíró, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője részesült a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben.  

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült több évtizedes, kiemelkedő büntető védői tevékenysége mellett a jogtudomány és az oktatás területén is kimagasló munkája, valamint nemzetközi és hazai szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként Dr. Fenyvesi Csaba Zsolt, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntető és Polgári Eljárásjogi Tanszékének egyetemi tanára, ügyvéd, illetve magas szakmai színvonalon, példaadó hivatástudattal és felelősségvállalással végzett munkája elismeréseként .Dr. Forgó Gábor, címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész, a Fővárosi Főügyészség Közigazgatási Jogi Osztálya Civil Szervezeti Ügyek Csoportjának vezetője.  

Szintén a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült több évtizedes, kimagasló színvonalú szakmai tevékenysége, az ügyvédi kar és az ügyfelek elismerését egyaránt kiérdemlő bűnügyi védői munkája elismeréseként Dr. Futó Barnabás István, egyéni ügyvéd és a diákok oktatása és nevelése iránt elkötelezett pedagógusi pályafutása, illetve példamutató intézményvezetői tevékenysége elismeréseként Lénárt György Lászlóné, a miskolci Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola igazgatója.  

A magyar bélyegtervező-művészetet gazdagító, nemzetközileg is elismert alkotómunkája, valamint hazánk filatéliai örökségének és a bélyeggyűjtés hagyományainak ápolását, illetve népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült Elekes Attila André, grafikusművész, fotográfus, a Nemzeti Bélyegmúzeum művészeti vezetője részére.

(MTI)