A felek megbeszélést folytattak többek között az ITU-ban várhatóan hamarosan napirendre kerülő új főtitkári reformokról, a szervezet és Magyarország közötti eddigi kiváló szakmai együttműködésről,valamint azok elmélyítésének egyéb lehetőségeiről. 

 

Sztáray Péter államtitkár gratulált Zavazavának a kinevezéséhez, és bizakodását fejezte ki a jövőbeni sikeres együttműködést illetően.

(KKM)