A közösségi célok hatékonyabb elérése, a sokféle és gyorsan változó közfeladat korszerű ellátása érdekében közérdekű vagyonkezelő alapítványok jöhetnek létre. A kormány sarkalatos törvényjavaslatban kéri az Országgyűlés egyetértését az új jogintézmény kialakításához. A javaslatcsomag a felsőoktatási intézményeket fenntartók mellett további öt alapítvány létrehozását is kezdeményezi, amelyek főként kulturális, képzési, kutatási és tehetséggondozási feladatokat vállalhatnának át az államtól.

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kiemelkedő társadalmi értékteremtő szerepét már az Alaptörvény kilencedik módosítása is elismerte. Alapvető elvárás, hogy az újfajta alapítványok tevékenyen védelmezzék a magyar nemzet megmaradásának és jólétének, a nemzeti tudáskincs gyarapításának érdekeit. A közérdekű vagyonkezelő alapítványok a mindenkori kormányzattól szervezeti, vagyoni és működési szempontból is függetlenül gondoskodhatnak a fiatal nemzedékek jövőjét meghatározó feladataik végrehajtásáról. 

Létrejöttük három feltétel előzetes teljesüléséhez kötött: elsőként az egységes törvényben kell rendelkezni közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá minősítésükről. A nemzeti cél eléréséhez, közfeladat ellátásához szükséges tőkeerő biztosítása érdekében a javaslat legalább 600 millió forintos vagyonrendelést ír elő számukra. Végül a bíróságnak nyilvántartásba is kell vennie az alapítványt.

A javaslat egyértelműen kimondja, hogy az alapítványok sem a közfeladat ellátásával, sem a közérdekű cél megvalósításával nem hagyhatnak fel. A felsőoktatási tevékenységekre speciális szabályokat rögzít, hiszen új típusú alapítványok tarthatják fenn a modellváltó egyetemeket is. Ezeken felül a kormány további öt közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létesítéséről kéri a képviselők döntését a törvénycsomagban. 

A Hauszmann Alapítvány főként Hauszmann Alajos életművének, építészeti és kulturális hagyatékának gondozásával, egy emlékház és a hagyományos szépmíves mesterségek tudásközpontja létrehozásával foglalkozna. A Jövő Nemzedék Földje Alapítvány feladata a többi között a vagyonkezelésében lévő mező- és erdőgazdasági földek megőrzése és átörökítése, az agrárképzés feltételeinek javítása lenne. A Magyar Kultúráért Alapítvány egyebek mellett nevelési-oktatási, kulturális tevékenységeket finanszírozna, kreatívipari innovációk létrejöttét támogatná. 

A Makovecz Campus Alapítvány megalapítása elsősorban azt teheti lehetővé, hogy a névadó által tervezett piliscsabai campus épületei a jövőben is a magyar kulturális és szellemi élet javára szolgáljanak. Végezetül a MOL - Új Európa Alapítvány a sport, a művészet és a tudomány területén kiemelkedő gyermekek, fiatalok tehetségének kiteljesítését könnyítené meg. Gazdaságfejlesztési programokat, környezet- és klímavédelmi, fenntarthatósági tevékenységeket, kutatásokat segítene elő, az e területeken megvalósuló közép-európai együttműködéseket ösztönözné.

 

(ITM)