Bihari Katalin helyettes államtitkár kiemelte, a Magyar Kormány által 2014-ben meghirdetett Keleti Nyitás Stratégiájának megfelelően Magyarország elkötelezett az ASEAN alapító tag Fülöp-szigetekkel való kétoldalú kapcsolatok bővítése iránt. Manilai nagykövetségünk 2016-os újranyitása ugyancsak bizonyítja a Stratégia iránti elkötelezettségünket. A magyar-Fülöp-szigeteki kereskedelmi kapcsolatok a pandémia ellenére dinamikus fejlődést mutatnak; a külkereskedelmi egyenlegünk 2021-ben elérte a 199,1 millió dollárt, amely 23,6%-os növekedést jelentett a 2020-ban elért eredményekhez képest.

A találkozó során a társelnökök megvitatták az ülés jegyzőkönyvének legfontosabb témáit, kiemelve a kötött segélyhitel-együttműködés, munkaerőügyi együttműködés, a mezőgazdaság, a vízgazdálkodás, a fejlesztési és humanitárius tevékenységek, valamint a felsőoktatás és szakképzés területeit. Emellett üdvözölték a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram keretében megvalósuló hatékony együttműködést is, amely keretében Magyarország évi 35 ösztöndíjat biztosít Fülöp-szigeteki pályázók számára felsőoktatási tanulmányaik Magyarországon történő elvégzésére.

A társelnökök méltatták a munkaerőpiaci együttműködések során elért sikereket, a Magyarország által 2021-ben a Fülöp-szigetek számára öt különböző projekt keretében nyújtott 604 ezer dollár hivatalos fejlesztési támogatást. A Felek emellett megerősítették elkötelezettségüket a kötött segélyhitel együttműködés iránt, és megállapodtak a kormányközi keretmegállapodás aláírásához szükséges egyeztetések mielőbbi lezárásáról annak érdekében, hogy a Fülöp-szigeteki fél által kezdeményezett vízmonitoring-rendszer kiépítésére, valamint mobil víztisztító konténerek telepítésére mielőbb sor kerülhessen.

A társelnökök a plenáris ülést követően aláírták a Magyar - Fülöp-szigeteki GVB jegyzőkönyvét, és megegyeztek, hogy a Bizottság ötödik ülésére 2023-ban Budapesten kerül sor. A GVB ülés margóján, december 1-jén került megrendezésre mintegy 80 fő részvételével a Magyar-Fülöp-szigeteki Üzleti Fórum, ahol a környezetipar, agráripar, élelmiszeripar, munkaerőpiac területén működő magyar és Fülöp-szigeteki vállalatok B2B megbeszéléseire került sor.

A magyar-Fülöp-szigeteki kétoldalú kapcsolatok mérföldkővének ígérkezik a 2023-as év, amikor diplomáciai kapcsolataink felvételének 50. évfordulóját ünnepeljük.

The Hungarian-Philippine Joint Commission on Economic Cooperation 

held its fourth Session

 The fourth session of the Hungarian-Philippine Joint Commission on Economic Cooperation (JCEC) was held in Manila on the 2nd of December 2022, chaired by Katalin Bihari, Deputy State Secretary for External Economic Relations of the Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, and her Philippine counterpart Dr. Ceferino S. Rodolfo, Undersecretary for Industry Development and Trade Policy of the Department of Trade and Industry of the Republic of the Philippines.

Deputy State Secretary Katalin Bihari emphasized that, in accordance with the Eastern Opening Strategy announced by the Hungarian Government in 2014, Hungary is committed to expanding bilateral relations with the Philippines, which is a founding member of ASEAN. The reopening of our embassy in Manila in 2016 also proves our commitment to the Strategy. Despite the pandemic, the bilateral trade relations have shown a dynamic increase; our foreign trade balance has reached 199.1 million dollars in 2021, which is a 23.6% increase compared to the results achieved in 2020.

During the meeting, the Co-Chairs discussed the main topics of the Protocol, with particular focus on the fields of tied aid credit cooperation, labor, agriculture, water management, international development and humanitarian assistance, higher education and vocational training. They also welcomed the cooperation within the framework of the Stipendium Hungaricum scholarship programme, in which Hungary provides 35 scholarships per year for applicants from the Philippines to complete their higher education studies in Hungary.

The Co-Chairs welcomed the successes achieved in labor market cooperation, and the fact that in 2021 Hungary provided 604,000 dollars of Official Development Assistance in the framework of five different projects. Both sides also confirmed their commitment to the continuation of the tied aid credit cooperation and agreed to conclude the negotiations necessary for the signing of the intergovernmental framework agreement as soon as possible, in order to implement the water monitoring system and install the mobile water purification containers initiated by the Philippine side at the earliest convenience.

After the plenary session, the Co-Chairs signed the Protocol of the Hungarian-Philippine JCEC and agreed that the fifth Session of the Commission will take place in Budapest in 2023. In addition, the Hungarian-Philippine Business Forum was held on December 1st, on the margins of the JCEC, where 80 Hungarian and Philippine companies operating in the field of environmental, agricultural and food industry as well as labor market had opportunity to take part in B2B negotiations.

2023 is likely to be a milestone in the Hungarian-Philippine bilateral relations since we are going to celebrate the 50th anniversary of the establishment of our diplomatic relations.

(KKM)