A Kormány által 2013-ban alapított Klebelsberg Képzési Ösztöndíjprogram célja a magas szinten képzett, hivatástudattal és gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlás biztosítása, valamint a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós munkavállalásra, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása.

A pályázat benyújtására az a magyarországi felsőoktatásban tanuló, Magyarországon vagy Magyarországgal szomszédos országban élő magyar anyanyelvű hallgató jogosult, aki a pályázat benyújtásának időpontjában osztatlan tanárképzésre vagy gyógypedagógia alapképzési szakra vagy tanító alapképzésre felvételt nyert vagy a képzésen már tanulmányokat folytat.

Az Ösztöndíj összege 125.000-375.000 Ft/félév.

A pályázás feltétele aktív hallgatói jogviszony létesítése, illetve fenntartása osztatlan tanárképzésben, gyógypedagógus illetve tanítóképzésben. A pályázat során a hallgató a támogatási szerződés aláírásával vállalja, hogy oklevele megszerzése után az általa megjelölt három megye egyikében, a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézményben vagy a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelői alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény és az egyházi felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézményben, egyházi jogi személy által fenntartott köznevelési intézményben állást vállal, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja.

Az ösztöndíj egy alkalommal nyerhető el, a további jogosultság a tanulmányi eredmény alapján kerül megállapításra.

Az 1. félévi ösztöndíj 5 hónapra, a szeptembertől januárig terjedő időszakra vonatkozik, mely támogatás januárban, egy összegben kerül kifizetésre.

A 2. félévi ösztöndíj szintén 5 hónapra, a februártól júniusig terjedő időszakra vonatkozik, a tanulmányi eredmény függvényében megállapított támogatás folyósítása két részletben, áprilisban és júniusban történik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 16.

A pályázat a kormany.hu és az kk.gov.hu oldalakon érhető el.

 

(KIM)