A családokért felelős tárca nélküli miniszter által adományozható elismerésekről szóló 5/2021. (V. 6.) CSTNM rendelet szerint adományozható új elismerés a Monspart Sarolta-díj az idősekért. Monspart Sarolta, a Nemzet Sportolója élete során kifogyhatatlan energiával küzdött azért, hogy az idős emberek aktivitását és egészséges életmódját ösztönözze. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a közösségben végzett mozgás megakadályozza az elmagányosodást és az izolálódást. A most alapított díj nem csak azokat ismeri el, akik nap mint nap dolgoznak ezért a korosztályért, hanem alkalmas arra is, hogy megörökítse Monspart Saroltának az idősek aktivitása érdekében kifejtett kiemelkedő munkáját.

Évente három Monspart Sarolta-díj az idősekért elismerés adományozható, kizárólag természetes személyek részére. Az adományozás időpontja: 2021. november 17. A díjazottak emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kapnak. A díjhoz 500 ezer forint összegű pénzjutalom jár.  

A javaslatokat 2021. október 31-ig lehet leadni elektronikusan a csaladhat@csm.gov.hu e-mail címre és ezzel együttesen postai úton az 1357 Budapest, Pf.: 6. címre.

A javaslatok leadásához szükséges adatlapok letölthetőek:

Előterjesztés a családokért felelős tárca nélküli miniszterhez

Nyilatkozat

 

(CSTNM)