A részletes vizsgakövetelmények egyrészt a megújult Nemzeti alaptantervhez illeszkedve meghatározzák az új, vagy megváltozott fókuszú tantárgyak - mint a digitális kultúra vagy az állampolgári ismeretek – vizsgaelvárásait, másrészt korszerű értékelési módszerek beépítésével széles teret adnak a tanulók önálló problémamegoldásának és kreativitásának. Utóbbit igazolja, hogy az új struktúra értelmében az érettségiző középiskolai tanulók minden természettudományos vizsgatárgyból – biológia, kémia, fizika, földrajz – választhatnak projektfeladatot is. Megmarad ugyanakkor az érettségi vizsga kétszintű rendszere és a kötelező vizsgatárgyak köre sem változik. 

A részletes vizsgakövetelmények fontos eleme, hogy valamennyi tárgy esetében egyértelműen elhatárolja a középszinthez képest az emelt szintű vizsgán elvárható többlet ismeretanyagot. A sikeres és eredményes felkészülést szolgálják az intézményekben a fakultációk, valamint a jelentős számú, a 11. és 12. évfolyamon érettségi felkészítésre felhasználható, illetve szabadon tervezhető órakeret.

A most közzétett érettségi követelményeket a vizsgáztatásban nagy tapasztalattal rendelkező, gyakorló pedagógusok és mérési szakemberek állították össze. A minél magasabb minőség érdekében az előzetes tervezetet hosszas és széles körű szakmai és társadalmi vitára bocsátotta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a dokumentumok elfogadását megelőző időszakban. A Nemzeti Pedagógus Kar, az Országos Nemzetiségi Tanács és más országos szervezetek javaslatai mellett további 1733, főként pedagógusok és magánszemélyek által megfogalmazott észrevétel érkezett a külön e célra létrehozott online felületen. A vizsgakövetelményeket kidolgozó tantárgyi bizottságok igyekeztek minden hasznos és beépíthető javaslatot figyelembe venni.

Mint azt korábban már elmondtuk, a jogszabályi környezet változásának eredményeként a miniszteri rendeletként kihirdetett részletes érettségi vizsgakövetelmények mostantól kezdve tárcadokumentumként jelennek meg. A megújított részletes követelményekhez az Oktatási Hivatal honlapján minta feladatsorok is elérhetők lesznek a közeljövőben.

(EMMI)