Az új agrártámogatási rendszer idei tanulóévének tapasztalatai alapján a következő támogatási évben a gazdálkodási naplóban lévő, a kifizetéshez szükséges adatok elektronikus benyújtása új alapokra kerül majd.

A szaktárca kéri a Tisztelt Gazdálkodókat és az őket segítő tanácsadókat, falugazdászokat, hogy a következő hetekben az alábbiakban ismertetett információkra és az agrártámogatások kifizetésében közreműködő szervezetek együttműködésében most kialakított új eljárásra kiemelt figyelmet fordítsanak, ezzel biztosítható minden érintett számára a támogatás teljes összegéhez való hozzáférés.

 A különböző elektronikus gazdálkodási napló kitöltését előíró támogatási programokban részt vevő gazdálkodók legfontosabb tennivalója, hogy a feltöltési kötelezettség keretében az elektronikus gazdálkodási naplót legalább február 15-ig hozzák létre. Azon gazdálkodóknál, akik az Agrár-ökológiai Program több gyakorlatában (méhbarát növényvédelem, forgatás nélküli művelés, biológiai ágensek használata, nem termelő területek fenntartása), illetve az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) és az ökológiai gazdálkodást segítő támogatás (ÖKO) keretében növényvédőszer-használattal összefüggő vállalásokat tettek, kizárólag a permetezési napló tartalma alapján ellenőrizhető, hogy a termelő juttatott-e ki növényvédőszereket, és hogy megfelelő készítményeket használt-e. A permetezési napló létrehozása és kitöltése során feltétlenül jelölni kell azt is, hogy a termelő milyen támogatási formákban való részvétel okán vezette a naplót.

A támogatásokhoz kapcsolódó szankció azon ügyfelek esetében nem kerülhető el, akik vagy egyáltalán nem hoztak létre elektronikus gazdálkodási naplót - azon belül pedig a permetezési naplót -, vagy akik az adott támogatásban részt vevő területükön tiltott szert juttattak ki. Ezért különösen fontos, hogy minden termelő február 15-ig ellenőrizze azon táblái kapcsán a permetezési napló feltöltését, ahol a 2023. évi egységes kérelemben növényvédelmet korlátozó gyakorlatot vállalt.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a február 15-ig hiányos, vagy más okból nem megfelelően kitöltött permetezési naplóval rendelkező, növényvédőszer-használattal összefüggő vállalásokat tett gazdálkodóknak elektronikus üzenetet fog küldeni, amely alapján az abban megjelölt határidőig kiegészíthető lesz az elektronikus gazdálkodási napló permetezési napló része. Ha valóban nem történt kémiai növényvédelem, akkor természetesen nem kell változtatni azon, hogy a permetezési napló nem tartalmaz bejegyzéseket. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az eGN töltés folytonos, így február 15-e után is lehet, sőt szükséges is tölteni, javítani, kiemelten a permetezési napló részét. A támogatások kifizethetősége szempontjából kiemelt fontosságú, hogy a termelők határidőre megadják a Nébih által kért adatokat.

Emlékeztetünk, hogy a támogatási rendszer szempontjából nem elvárás, hogy a permetezési naplóban a növényvédelmi megfigyeléseket is rögzítsék. Ugyanakkor a 2023-as egységes kérelemben az AKG-kifizetést igénylő gazdálkodók kiemelten figyeljenek arra, hogy a tápanyaggazdálkodási tervet is töltsék fel az eGN-be.

A 2023. évi egységes kérelemben igényelt támogatások rész- és végkifizetésének ütemezését az eGN benyújtásának kötelezettsége nem akadályozza.

(AM Sajtóiroda)