A Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) projektjei Magyarország lakosságának, vállalkozásainak és az állam működésének digitális felkészültségét és ezáltal a versenyképességét növelik. Az Operatív Program keretében 2023 szeptemberében megjelent huszonöt felhívás összesen több mint 225 milliárd forint támogatást nyújt digitalizációt érintő fejlesztésekhez.

Az első prioritáshoz kapcsolódóan megjelent DIMOP Plusz kiírások egy része a kis- és középvállalkozások digitális felzárkóztatására koncentrál: a digitálisan lemaradó, illetve a fejlődés iránt elkötelezett KKV szektor digitalizációját, modernizációját és a digitális kutatás-fejlesztés, és innovációs tevékenységet végző vállalkozások megerősítését, valamint a nemzetközi térben való erősebb integrációját támogatják központi állami programok megvalósításán keresztül.

A kiírások másik részében a közszolgáltatások digitalizálása keretében a Digitális Állampolgárság megteremtését célzó beruházások kapnak hangsúlyt, mint a digitális személyazonosítást biztosító alkalmazás bevezetése, az élethelyzet alapú, illetve helytől és időtől független virtuális ügyintézés lehetőségének megteremtése, az e-közigazgatási felületek felhasználói élményének optimalizálása, az adatkapcsolatok megerősítése révén új, határon átívelő szolgáltatások alapjainak megteremtése és a jogi személyek nyilvántartásának megújítása.

A további prioritások, így a High-tech és zöld átállás témakörében meghirdetett felhívások hozzájárulnak a természeti erőforrások fenntartható használatához azzal, hogy egyrészt digitális megoldásokat fejlesztenek a villamosenergia-fogyasztási és termelési adatok rendszerezése, optimalizálása és ezáltal az energiagazdálkodás javítása, valamint az energiamenedzsment területén, másrészt a klímaváltozás nyomon követését a hatásaihoz való alkalmazkodást támogató elektronikus környezeti szenzor-, monitoring rendszer kialakítására kerül sor.

A gigabitképes hálózati infrastruktúra fejlesztése szintén fontos cél a DIMOP Plusz keretében, hiszen a digitális hálózat fejlesztése az összekapcsoltság, ezáltal a tanulás és a munka lehetőségét nyújtja a lakosság számára is, valamint a széles sávú hálózati kapcsolat biztosítása a kistelepüléseket is vonzóbbá teheti további beruházások elindítására. A megjelent felhívás keretében ezen hálózatfejlesztés tervezése, előkészítése valósul meg annak érdekében, hogy következő lépésként pályázatokon keresztül megtörténjenek a lakossági széles sávú hálózati kapcsolatot biztosító beruházások, fejlesztések.

Több olyan felhívás jelent meg, amely a lakosság digitális kompetenciáinak bővítésére, képzésére és az oktatás-informatikai rendszerek fejlesztésére fókuszál. Mindezek átfogóan célozzák meg Magyarország digitális átalakulását és a versenyképességének növelését. A digitális készségek fejlesztése hozzájárulhat a jobb, eredményesebb munkaerőpiaci érvényesüléshez, illetve könnyebb hozzáférést biztosít a digitális tartalmakhoz.

Az induló programok keretében megtörténik az ágazatokon átívelő oktatási nyilvántartások egységes szolgáltatási képességének fejlesztése, új tanulástámogató platform és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, illetve ezzel párhuzamosan a digitális pedagógiai módszertani képzési tartalmak létrehozása is megkezdődik. A projektek keretében hamarosan nagyszabású, országos alap- és emelt szintű digitáliskompetencia-fejlesztő programok indulnak a lakosság részére. Emellett az idősödő lakosság digitális felzárkóztatása is hangsúlyt kap, hogy a szociális és egészségügyi elektronikus szolgáltatásokhoz való hozzáférés mindenki számára biztosított legyen.

A 2021-2027 közötti programozási időszakban további digitális fejlesztéseket célzó kiírások, közöttük pályázatok megjelenése is várható a DIMOP Plusz keretében. Az Európai Unió és Magyarország Kormánya a digitalizációt fókuszba helyező programot összesen 760 milliárd forinttal támogatja.

További részletek a központi pályázati honlapon találhatók.

Kiadó: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Európai Uniós Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

(Miniszterelnöki Kabinetiroda)