A miniszterelnök általános helyettese a Magyarországon élő nemzetiségek számára díjat adományoz kulturális, közművelődési tevékenységük elismeréséért. A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.

„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj elismerésben olyan Magyarországon élő, vagy működő elismert nemzetiséghez tartozò személyek, szervezetek részesülhetnek, akik/amelyek kiemelkedő tevékenységet végeznek a Magyarországon élő nemzetiségek körében az anyanyelvi kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-medence népeinek együttéléséhez (például: a kulturális közéletben, a közművelődésben, a nemzetiségi médiában, a nem hivatásos művészetekben, illetve a nemzetiségi kultúra támogatása terén).

„Pro Cultura Minoritatum Hungariae” Díj odaítélése a 6/2018. (XII. 21.) TNM rendelet alapján történik. A miniszteri elismerés átadására a kulturális sokszínűség, párbeszéd és fejlődés világnapja alkalmából (május 21.) kerül sor, melynek rangját az Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság által rendezett Nemzetiségi Gála ünnepi programja is biztosítja. A szakmai díjat a miniszterelnök általános helyettese adományozza.

A díjak száma legfeljebb a hazánkban elismert nemzetiségek számának megfelelő - 13 db -lehet.

A 2023. évi díjazottakra vonatkozó adatokkal és részletes indoklással ellátott javaslatokat a mellékelt adatlapon 2023. április 12-éig (a közzétételtől számított 30 napon belül) lehet eljuttatni egyidejűleg papír- és elektronikus formában a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága Nemzetiségi Főosztályának postai (1357 Budapest, Pf. 6.) és a titkarsag.nf@me.gov.hu e-mail címére.

Adatlap
Adatkezelési tájékoztató

(Miniszterelnökség)