A 2020-ban indított ÉrtékVagy! program célja, hogy egyesítse a gazdasági és a szolidáris felelősségvállalást. A megváltozott munkaképességű embertársaink foglalkoztatásának elősegítése egyaránt fontos a nemzetközi cégóriásoknak, az állami munkaadóknak, és a magyar családi vállalkozásoknak.

Díjak:

Szervezeteknek:

        az Év Befogadó Munkáltatója - nyílt munkaerőpiaci munkáltatónak

        az Év Rehabilitációs Munkáltatója - akkreditált munkáltatónak

        az Év Fejlesztő Foglalkoztatója - fejlesztő foglalkoztatónak

        az Év Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatója - akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóknak

Természetes személyeknek: Mindennap Hős díj

        a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személynek

        a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek

A beküldött jelölés akkor érvényes, ha:

● az adatlap hiánytalanul kitöltött (kivétel az elismerés átadásának javasolt időpontja, a rendfokozatot és a besorolás szerinti rendfokozatot csak a hivatásos állomány tagjainak kell kitölteni)

● egyértelmű a javasolt díj megnevezése

● az elismerés odaítélését megalapozó szakmai tevékenység, vagy a kiemelkedő érdem lényegre törően összefoglalt

● a jelölt szakmai tevékenységét és az elismerést megalapozó korábbi életútját bemutató részletes indoklás külön dokumentumban legalább fél, legfeljebb három oldal terjedelemben csatolásra kerül

● a munkáltató és a kezdeményező neve szerepel a jelölésen

● dokumentum aláírása olvasható

Azokat a jelöléseket, amelyek eltérnek a fent említett szempontoktól, a Belügyminisztériumnak nem áll módjában elfogadni.

A jelölések kizárólag elektronikus úton, az elismeres.gondoskodaspolitika@bm.gov.hu e-mail címre küldhetők meg 2023. október 31-ig.

A jelölésre szolgáló nyomtatvány a linken érhető el.

(Belügyminisztérium)