Az árverések 2024. évi ütemében csaknem 20 ezer hektár földrészletet kínálnak megvételre.
A szántó, a rét és a legelő művelési ágú területek mellett a vegyes művelési ágú földrészletekre is lehet licitálni.
Az árverések lebonyolítására 2024. július 1. és 2024. július 12. napja között kerül sor. Ezek időpontjáról és helyszíneiről a hirdetmények adnak pontos tájékoztatást, amelyek 2024. május 29-étől az NFK
honlapján elérhetők (nfk.gov.hu/arveresek). Az árverésre kijelölt ingatlanok adatait, valamint a regisztráció, illetve az árverés időpontját és helyszínét tartalmazó árverési hirdetményt a Kormányhivatalok vármegyei és járási hivatali helyiségeiben, valamint az árverések helyszínein is kifüggesztik. Az árveréseket az NFK közreműködőjeként a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok bonyolítják le az NFK képviselői és közjegyzők jelenlétében.
Az eladásra kerülő földek listái és az értékesítési hirdetmények az NFK honlapján már elérhetők.

(AM Sajtóiroda)