A projekt finanszírozása az Európai Szociális Alapból és a hazai központi költségvetésből történt, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Az együttműködések keretében a projekt hozzájárult a periférikus lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos helyzetű közösségek társadalmi felzárkózásához, valamint oktatási, szociális, gazdasági, munkaerőpiaci, és egészségi-egészségfejlesztési integrációjának elősegítéséhez. A program segítségével az ország 125 szegregátumában több mint 3 ezer család életkörülményei javultak, és mintegy 10 ezer egyéni fejlesztési terv készült el. Továbbá folyamatos szakmai támogatást nyújtott a kísért programok szakmai megvalósítóinak is az egységes felzárkózási módszertan és eszközrendszer kiterjesztésével, így több mint 1500 szociális munkást képeztek ki az EFOP, TOP, VEKOP felzárkózási programot megvalósító települések munkatársai közül.

A Felzárkózási együttműködések támogatása projekt az országban egyedülálló programot is megvalósít azzal, hogy ún. vadtelep felszámolását végzi. Ennek keretében került sor - Csokvaomány Község Önkormányzatának konzorciumba vonásával - a település külterületi telepének megszüntetésére, és az ott lakó 15 család integrált területre költöztetésére. A kivitelezés során 10 lakás felújítása és 5 új ingatlan építése valósult meg. A telepfelszámolást megelőzően és a beruházás alatt is folyamatos volt a jelenléti szociális munka. 

A zárórendezvényen Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos köszöntő beszédében kiemelte: Több, mint 10 évvel ezelőtt született meg az a gondolat, hogy a felzárkózáspolitika az emberek lakhatási helyzetén túlmenően “többet” és “nagyobbat” kell, hogy adjon! Így, amikor 2016-ban elindult a “Felzárkózási együttműködések támogatása” úniós projekt, már tudtuk, hogy minden erővel és eszközzel arra kell törekednünk, hogy az egyén képessé váljon arra, hogy saját élethelyzetén változtasson. A projekt több, mint 7 éve alatt az elhivatottság közös volt bennünk és a települések vezetőiben: azt akartuk elérni, hogy azt a bizonyos „kulcsot” ne csak a lakáshoz adjuk majd át, hanem a minőségi élethez is.

A kiemelt projekt által támogatott standard projektekben 287 új építésű lakás és 375 felújított lakás készült el.

A Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2019. augusztus 1. napjától látta el a projekt megvalósításával kapcsolatos feladatokat. Daróczi János a TEF főigazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy a TEF célja a jövőben is az, hogy segítse, és generálja mindazon programok lebonyolítását, megvalósulását, amelyek a felzárkózás és esélyteremtés eredményességét szolgálják – hosszú távon és fenntartható módon.

A projektről bővebb információ a TEF honlapján, a https://.tef.gov.hu –n található.

(Belügyminisztérium)