Az Országos kompetenciamérés minden évben három teljes évfolyam (6., 8., 10.) tanulóinak szövegértési és matematikai kompetenciáit vizsgálja. A mérésre járványügyi okokból egy év kihagyást követően, 2021 májusában került sor. A nemzetközi tapasztalatok alapján várható volt, hogy a digitális munkarend bevezetése, a világjárvány negatív hatást fog gyakorolni a tanulók eredményeire, kérdéses legfeljebb az lehetett, hogy azok mely évfolyamokon, milyen mértékben csökkennek. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a 10. és a 8. évfolyamon az eredmények a negatív várakozás ellenére sem tértek el érdemben az előző évek átlagától, ezeken az évfolyamokon a tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarendben is az előző évekhez hasonlóan teljesítettek. A hatodik évfolyamon matematikából az előző 12 év átlageredményéhez képest 1,7%, a szövegértés terén 0,7% a csökkenés mértéke, ami az adott körülmények között jó eredménynek számít. 

Az elmúlt öt kompetenciamérés eredményei arra világítanak rá, hogy – amint azt már a PISA mérések adataiból is kiolvashattuk – a családi háttér teljesítményre gyakorolt hatása mindkét mérési területen gyengülő tendenciát mutat Magyarországon, azaz javult az iskolák hátránykompenzáló képessége. 

A korábbi felmérésekhez hasonlóan a 2021. évi kompetenciamérésben is megmutatkozik a településtípusok közötti különbség, melyek azonban nem nőttek a járvány ellenére sem, ami nagyon biztató adat, hiszen azt mutatja, hogy a járvány nem erősítette fel a meglévő különbségeket.

(Belügyminisztérium)