A Stefánia Palota – Honvéd Kulturális Központban megrendezett ünnepségen a tárcavezető úgy fogalmazott, hogy keveset tudunk arról a férfiről, aki stabilitást és biztonságot teremtett. Azt azonban tudjuk, nehéz döntést kellett meghoznia, azt, hogy merre vezessen tovább a honfoglaló magyarok útja.

„Napjainkban is útelágazáshoz érkeztünk. Fontos döntések sorát kell meghozni. A szomszédunkban fél éve dúló háború végét egyelőre nem látjuk, ám következményeit egyre inkább és azok súlyosak. Európa és a magyar határ migrációs ostrom alatt áll. Senkitől nem várhatjuk, hogy megvédjen minket. Nekünk kell megvédelmeznünk hazánk békéjét, a NATO csak segíteni tud ebben. Ennek érdekében állt fel a honvédelmi alap, emeljük legalább 2 százalékra a GDP-arányos védelmi kiadásokat, kimagasló mértékű illetményemelést hajtunk végre, és rendezzük a katona egyéni felszerelését. Ezt szolgálja az általam elrendelt készenlétfokozás is. Jogunk van megvédeni magunkat, ahogyan Istvánhoz hasonlóan, jogunk van nemet vagy éppen igent mondani” – mondta a honvédelmi miniszter.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzátette: Magyarország biztonságának megőrzése a legfontosabb, de nem mindegy, hogy mi módon őrizzük meg. Hiába telt el ezer esztendő. Legyen ebben a példánk István király. Tekintsük követendőnek azt az öntudatot és önbecsülést, ahogyan Szent István fellépett Európában. „A példa előttünk van. Katonanemzet vagyunk, fegyverrel foglaltunk hazát, azzal is védtük meg. Az a szilárd meggyőződésem, hogy ez erő, amire a Magyar Honvédség fejlesztésekor építeni kell. Ez szellemi erkölcs, szellemi és erkölcsi tartalék. A békéhez pedig erő kell!” – fogalmazott.

A honvédelmi miniszter aláhúzta: 2016-ban elindulhatott a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program, amely által az elavult haditechnikai eszközeinket korszerűekre cserélhetjük, felállt az Önkéntes Tartalékos Rendszer, és valóban ütőképes hadsereget építünk. Olyan hadsereget, amely nem egyenruhás munkavállalók szervezete, hanem a hazájukat akár életük árán is megvédő magyar honvédek serege. „Augusztus 20-a kiváló alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik lehetővé teszik nyugodt mindennapjaikat. Örülök, hogy ünnepünkön gratulálhatok a kiválóan szolgáló katonáinknak és a honvédségért tevékenykedő polgári dolgozóknak, hiszen céljaink eléréséhez szükség van kiemelkedő teljesítményekre, személyes példákra. Erre alapozva teremtünk erős és szilárd nemzeti haderőt és élvezhetjük a társadalom bizalmát, megbecsülését” – mondta.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elismerést ad át

A rendezvényen – amelyen mások mellett részt vett Kovács József altábornagy, a Nemzeti Információs Államtitkárság államtitkára, dr. Vidoven Árpád, a Honvédelmi Minisztérium közigazgatási államtitkára, dr. Maróth Gáspár, a tárca védelempolitikáért és védelmi fejlesztésekért felelős államtitkára, Gion Gábor, stratégiai elemzésért és humánpolitikáért felelős államtitkár, valamint Kun Szabó István vezérőrnagy, a Köztársasági Elnöki Hivatal Honvédelmi Igazgatóságának igazgatója - Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancska elismeréseket adott át.

„A mai ünnepi esemény rávilágított arra, hogy dolgos kezekből van éppen elég” – mondta az elismerések átadását követően a Magyar Honvédség parancsnoka. Dr. Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy hangsúlyozta: úgy kell felépítenünk a Magyar Honvédséget, hogy az valóban a térség meghatározó hadereje legyen. Kiemelte: a katonáik most is dolgoznak, kinn vannak a gyakorlótéren és több misszióban is.

A rendezvény végén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes adott ünnepi műsort.

Az elismerésben részesültek névsora:

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK JAVASLATÁRA, MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÁLLAMI ÜNNEPÜNK – 2022. augusztus 20. – alkalmából DANDÁRTÁBORNOKKÁ NEVEZTE KI:

 

ANTAL LÁSZLÓ ISTVÁN EZREDEST;

SÁNTA GÁBOR EZREDEST;

SZABÓ KÁROLY EZREDEST;

DR. TÖRÖK ZSOLT EZREDEST.

 

MAGYARORSZÁG LEKÖSZÖNT KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE NEMZETI ÜNNEPÜNK 2022. MÁRCIUS 15. ALKALMÁBÓL A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA a Magyar Honvédség szolgálatában folytatott kimagasló tevékenysége, különösen Magyarország NATO-csatlakozásának előkészítése, illetve a magyar légierő és hazánk nemzetközi katonai kapcsolatainak fejlesztése terén kiemelkedő munkája, példamutató életútja elismeréseként

TÖMBÖL LÁSZLÓ NYUGÁLLOMÁNYÚ VEZÉREZREDES, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar volt főnöke részére.

 

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA a haza védelme és a nemzet biztonsága érdekében szakterületén végzett kiemelkedően eredményes munkája elismeréseként

SZABÓ KÁROLY EZREDES, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat igazgatója részére.

 

MAGYARORSZÁG KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKE ÁLLAMI ÜNNEPÜNK – 2022. augusztus 20. – alkalmából

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA a honvédelmi tárca nemzetközi kapcsolatai érdekében hosszú időn keresztül magas színvonalon végzett munkája elismeréseként

GRÓF ALBERT EZREDES, a Honvédelmi Minisztérium Nemzetközi Együttműködési Főosztálya Katonadiplomáciai Együttműködési Osztályának vezetője részére.

 

A MAGYAR ÉRDEMREND TISZTKERESZTJE kitüntetés POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA több évtizedes egészségügyi pályafutása során elsősorban a bőrgyógyászat területén végzett kiemelkedő szakmai munkája, valamint az UV-sugárzás okozta tumorképződés molekuláris biológiai mechanizmusának kutatásában elért eredményei elismeréseként

PROF. DR. WIKONKÁL NORBERT MIKLÓS bőrgyógyász, onkológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Honvédkórház főigazgatója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyetemi tanára részére.

 

A MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA

több évtizedes szakmai tevékenysége, valamint a magyar honvédelem érdekében végzett kiemelkedő színvonalú társadalmi munkája elismeréseként

DR. KESZTHELYI GYULA NYÁ. DANDÁRTÁBORNOK, a Honvédelmi Minisztérium Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatalának volt főigazgatója, a Magyar Honvédség Budapesti Nyugállományúak Klubjának elnöke részére.

 

Az egészségmegőrzés, illetve a betegellátás terén egyaránt magas színvonalú munkája, valamint a Magyar Honvédség egészségügyi szakdolgozóinak szakmai fejlődését elősegítő tevékenysége elismeréseként

DELI MÁRIA EZREDES, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának ápolási igazgatója részére.

 

A magyar tisztképzés fellendítése érdekében végzett kiváló tevékenysége elismeréseként

PROF. DR. HAIG ZSOLT EZREDES, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara Elektronikai Hadviselés Tanszékének egyetemi tanára részére.

 

A Magyar Honvédség központi lő- és gyakorlótereinek fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

OSZLÁNSZKI BÉLA EZREDES, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központjának központparancsnoka részére.

 

Több mint két évtizedes hivatásos katonai szolgálata során kiváló szakmai felkészültséggel végzett, példaadó szakmai munkája elismeréseként

DIENES ÁDÁM ALEZREDES, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár törzsfőnök-helyettese részére.

 

Két évtizedes hivatásos katonai szolgálata során példamutató helytállással végzett szakmai munkája elismeréseként

FARKAS TAMÁS ALEZREDES, a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár hadműveleti főnöke részére.

 

Felelőségteljes és kivételesen eredményes vezetői munkája, valamint nemzetközi jogi és közigazgatási szakterületen elért eredményei elismeréseként

DR. HEGEDÜS ZOLTÁN ANDRÁS ALEZREDES, a Honvédelmi Minisztérium Jogi Főosztálya Nemzetközi Jogi Osztályának vezetője részére.

 

A magyar honvédelem érdekében, különösen a híradó és informatikai terület fejlesztése terén végzett kiváló vezetői munkája elismeréseként

KIS LAJOS ALEZREDES, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár MH Híradó és Informatikai Rendszerfőközpontjának törzsfőnöke részére.

 

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT kitüntetés POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA 

A magyar sport és közélet iránt elkötelezetten végzett, több mint öt évtizedes szakmai munkája, különösen a kisgyermek labdarúgás utánpótlás-nevelés terén meghatározó és sokrétű tevékenysége elismeréseként

PÁLFALVI GÁBOR rádiós újságíró, szerkesztő, író, sportvezető, a Magyar Labdarúgó Szövetség OTP Bozsik Programjának projektvezetője, a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány alapító elnöke, a Győri Ovifoci Klub alapító elnöke részére.

 

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetés KATONAI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA 

Több mint három évtizedes katonai pályafutása, különösen a Honvéd Huszár Díszalegység megalakításában végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

SÁNDOR ZSOLT ŐRNAGY, a Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység Törzsének főtisztje részére.

 

MAGYAR EZÜST ÉRDEMKERESZT kitüntetés POLGÁRI TAGOZATÁT ADOMÁNYOZTA 

Sokoldalú sportszervezői tevékenysége, valamint Paks sportéletét gazdagító munkája elismeréseként

BALOG JUDIT, a Paksi Sportegyesület ügyvezető igazgatója, a Paksi Futball Club Kft. ügyvezetője, a Magyar Labdarúgó Szövetség NB I Bizottságának alelnöke részére.

 

A honvédség és a társadalom közötti kapcsolat erősítése, valamint közéleti, gazdasági és társadalmi szerepvállalása elismeréseként

PETŐ SÁNDOR, a Magyar Tartalékosok Szövetsége Repülő és Ejtőernyős Tagozatának elnöke részére.

 

MAGYARORSZÁG HONVÉDELMI MINISZTERE ÁLLAMI ÜNNEPÜNK – 2022. augusztus 20. – alkalmából 

A katonai közigazgatásban tartósan végzett kiemelkedő munkássága, a honvédelmi igazgatás korszerűsítése érdekében kifejtett átlagon felüli teljesítménye elismeréséül, Ferdinandy Gejza-díjat adományoz

 

SZÉCSI JÁNOS ŐRNAGYNAK.

 Beosztásában huzamos időn át teljesített kiemelkedő szolgálata, valamint szakmai érdemei elismeréséül, a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL BABÉRKOSZORÚVAL ÉKESÍTETT ARANY FOKOZATÁT adományozza

 

DR. TÖLL LÁSZLÓ EZREDESNEK 

MOLNÁR JÓZSEF ALEZREDESNEK            

SZABÓ GYÖRGY ISTVÁN ALEZREDESNEK

SZABÓ MIKLÓS ALEZREDESNEK

 

a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL ARANY FOKOZATÁT adományozza

DR. LÖCHER ZSUZSANNA MÁRIA ALEZREDESNEK            

STEINBACH GYÖRGY ALEZREDESNEK     

TÓTH VIKTOR ALEZREDESNEK   

TÓTH RÓBERT ŐRNAGYNAK      

                           

a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL EZÜST FOKOZATÁT adományozza

BENDIK SZABOLCS LÁSZLÓ ALEZREDESNEK         

DARÓCZI ENDRE IMRE   ALEZREDESNEK

KRESÁK ILDIKÓ BEÁTA   ŐRNAGYNAK    

SÜVEGH LÁSZLÓ ŐRNAGYNAK  

VIGVÁRI TIBOR ŐRNAGYNAK    

DR. SZABÓNÉ DARÁZS MÓNIKA FŐHADNAGYNAK          

DANCSA IMRE CSONGOR TÖRZSZÁSZLÓSNAK    

NAGYPÁL ESZTER TÖRZSZÁSZLÓSNAK   

BOLVÁRY BALÁZS ZÁSZLÓSNAK

 

a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL BRONZ FOKOZATÁT adományozza

GÁLDONYI SÁNDOR ŐRNAGYNAK          

KANYÓ IZOLDA ŐRNAGYNAK    

KÁZMÉR LÁSZLÓ ŐRNAGYNAK  

CSENDES GÁBOR SZÁZADOSNAK            

FEHÉR ISTVÁN   SZÁZADOSNAK 

REICHENBACH OTTÓ SZÁZADOSNAK     

RÓZSA GÁBOR  SZÁZADOSNAK 

DR. DANIS ANNA FŐHADNAGYNAK       

KOVÁCS TIBOR  FŐHADNAGYNAK          

SZŰCS BENCE FŐHADNAGYNAK

CSIZMADIA GYULA ZÁSZLÓSNAK             

FUTÓ PÁL LEVENTE ZÁSZLÓSNAK           

HEGYALJAI ADRIENN ZÁSZLÓSNAK         

KÁCSOR ZOLTÁN ZÁSZLÓSNAK  

KIRÁLY ISTVÁN  ZÁSZLÓSNAK    

RÉTI GERGELY   ZÁSZLÓSNAK    

THURY ANDREA ZÁSZLÓSNAK   

TRENYIK MIHÁLY ZÁSZLÓSNAK 

ZAHORÁN LÁSZLÓ ZÁSZLÓSNAK

OROSZ ANDREA FŐTÖRZSŐRMESTERNEK           

SOMOGYI RÓBERT FŐTÖRZSŐRMESTERNEK      

TATÁR ATTILA   FŐTÖRZSŐRMESTERNEK            

BOSKÓ ÁRPÁD TÖRZSŐRMESTERNEK  

RESS DANIEL TÖRZSŐRMESTERNEK       

SZABÓ PÉTER ZOLTÁN   SZAKASZVEZETŐNEK     

 

Beosztásában huzamos időn át végzett kiemelkedő tevékenysége, valamint szakmai érdemei elismeréséül, a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM I. FOKOZATÁT adományozza

BÁTORI SÁNDOR HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK       

TIBOLD JÓZSEF  HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK          

 

a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM II. FOKOZATÁT adományozza

DR. MAJOROS MELINDA KORMÁNYTISZTVISELŐNEK      

FODOR LÁSZLÓ HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK          

LOSONCZI ANITA HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK       

DR. TEREBESSY KÁROLY LAJOSNÉ HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK       

 

a HONVÉDELEMÉRT KITÜNTETŐ CÍM III. FOKOZATÁT adományozza

FERENCZI NOÉMI FŐTANÁCSOSNAK      

ZIMAN MARIANN FŐTANÁCSOSNAK     

SESZTÁK JÓZSEFNÉ FŐMUNKATÁRSNAK

SZIGETI ANDREA FŐMUNKATÁRSNAK   

DÉR RICHÁRD MUNKATÁRSNAK

HALMI SÁNDOR ISTVÁN MUNKATÁRSNAK         

WÉBER ZSUZSANNA MUNKATÁRSNAK  

BARNÓCZKYNÉ TAVASZI KRISZTINA HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK   

DEUTSCHNÉ JANCSÓ KATALIN HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK            

DR. JANCSÓ MÁTÉ JÓZSEF HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK     

DR. KOVÁCSOVÁ KATARÍNA HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK  

PATKÓ MÓNIKA HONVÉDELMI ALKALMAZOTTNAK        

 

A MAGYAR HONVÉDSÉG PARANCSNOKA,  Állami Ünnepünk 2022. augusztus 20. alkalmából

szakmai érdemei, katonához méltó, példamutató szolgálatteljesítése elismeréséül, a

KIVÁLÓ SZOLGÁLATTELJESÍTÉSÉRT ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza

BÁRÁNY ZOLTÁN GÁBOR EZREDESNEK  

OCSKAY ISTVÁN EZREDESNEK   

KORCSÁK TIBOR ALEZREDESNEK             

 

a KIVÁLÓ SZOLGÁLATTELJESÍTÉSÉRT ÉRDEMJEL ezüst fokozatát adományozza

GUTTMAN GYÖRGY ALEZREDESNEK      

MIKLÓSI GYÖRGY ALEZREDESNEK          

BEREI ZOLTÁN ŐRNAGYNAK      

(honvedelem.hu)