KOSSUTH-NAGYDÍJAT KAPOTT:

EÖTVÖS PÉTER Magyar Szent István Renddel kitüntetett, Kossuth-díjas zeneszerző, karmester, zenepedagógus a különféle hangszeres műfajok mellett az operairodalmat is kiemelkedő alkotásokkal gazdagító művészete, a magyar klasszikus zene nemzetközi rangját növelő és a kortárs zene tolmácsolása terén is példaadó karmesteri tevékenysége, korszakos jelentőségű életműve elismeréseként

 

KOSSUTH-DÍJAT KAPOTT:

BRETZ GÁBOR Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház magánénekese a nemzetközi operaéletben is nagyra értékelt és koncerténekesként is kiemelkedően sikeres énekművészete, könnyed karakterformálásai és stílusgazdag előadásmódja, a magyar klasszikus zeneművészet jó hírét erősítő és nemes hagyományait folytató előadó-művészete elismeréseként

CAKÓ FERENC grafikusművész, animációs filmrendező, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a magyar kultúrát páratlan homokanimációs-filmjeivel és egyedülálló színházi élményt nyújtó előadásaival gazdagító művészete elismeréseként

LESLIE MANDOKI zenész, zenei producer, a Mandoki Soulmates és a Red Rock Stúdiók alapítója, tulajdonos vezetője a rock, pop, jazz és fúziós jazz műfajában egyaránt professzionális és évtizedek óta nagy népszerűségnek örvendő előadásai elismeréseként

SALAMIN FERENC Ybl Miklós-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja a hagyomány továbbélését szolgáló organikus-regionális építészet remekeit kiérlelő tervezőmunkája elismeréseként

SZŐCS MIKLÓS TUI Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja az autonóm szobrászat, az alkalmazott játéktárgykészítés és a bútorművészet határterületein mozgó, a legnemesebb fafajták rendhagyó megmunkálásával létrehozott, mély spiritualitást tükröző alkotásai elismeréseként

TAKÁCS-NAGY GÁBOR Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, karmester, érdemes művész a magyar klasszikus zenét több évtizedes inspiratív előadó- és kamaraművészi tevékenysége mellett elsőrangú karmesteri munkájával is gazdagító művészete elismeréseként

TOLCSVAY LÁSZLÓ Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, a Tolcsvay Trio társalapítója a hatvanas évek beatgenerációjának kimagasló egyéniségeként, a Tolcsvay Trio és a Fonográf együttesek tagjaként, illetve a Magyar Mise, a Mária evangéliuma és a Nemzeti dal zeneszerzőjeként a magyar zenekultúrát egyedülállóan formáló és gazdagító előadóművészi munkája elismeréseként

TRILL ZSOLT Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész drámai és komikus karaktereket egyaránt példaadó hitelességgel megjelenítő szerepformálásai, kiemelkedően sikeres darabokban nyújtott felejthetetlen alakításai és értékes filmszínészi tevékenysége elismeréseként

VASHEGYI GYÖRGY Liszt Ferenc-díjas karmester, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, volt elnöke nemzetközileg is jelentős karmesteri tevékenysége, különösen a régizene műfajának hazai tolmácsolásában egyedülálló művészi munkája, a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar alapító vezetőjeként végzett értékteremtő tevékenysége, valamint a művészeti közéletben végzett meghatározó munkája elismeréseként

VISKY ANDRÁS József Attila-díjas író, dramaturg értékes dramaturgi tevékenysége és írásművészete, különösen a diktatúra megaláztatásai közepette hitben megélt szeretet erejét, a megingathatatlan emberi tartás és a magyar identitás megőrzését például állító remekműve, a Kitelepítés című regénye elismeréseként

ZS. VINCZE ZSUZSANNA Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész a magyar néptáncművészet autentikus színpadi megfogalmazása és formanyelvének megőrzése iránt elhivatott, több évtizedes koreográfusi és jelmeztervezői munkája elismeréseként

KOSSUTH-DÍJAT MEGOSZTVA KAPOTT:

HEIGL LÁSZLÓ Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes tagja a magyar és külföldi költők verseinek magas színvonalú és eredeti hangzásvilágú megzenésítésével a magyar zenei kultúrát gazdagító, értékes és sokoldalú művészi tevékenysége elismeréseként

HEINCZINGER MIKLÓS Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes alapító tagja

PUSZTAI GÁBOR Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes tagja

TÓBISZ TINELLI TAMÁS Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes alapító tagja

TÖRÖK MÁTÉ Liszt Ferenc-díjas előadóművész, a Misztrál együttes alapító tagja

 

SZÉCHENYI-DÍJAT KAPOTT:

DR. BIHARI MIHÁLY jogász, a politikatudomány doktora, professor emeritus, az Alkotmánybíróság volt elnöke a magyar politológia-oktatás megalapozásában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint jelentős tudományos, oktatói és oktatásszervezői tevékenysége elismeréseként

DR. HERMANN RÓBERT történész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanára nemzetközi történelemtudományt is gazdagító tudományos pályája, több évtizede példaadó szakmai megalapozottsággal és magas színvonalon végzett kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként

JÓZSA JÁNOS BALÁZS vízépítő mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rector emeritus, egyetemi tanára a víztudomány területén elért, nemzetközileg is jelentős kutatási eredményei, valamint kiemelkedő oktatás- és tudományszervezői munkája, illetve a kutatói utánpótlás nevelésében folytatott iskolateremtő tevékenysége elismeréseként

KORINEK LÁSZLÓ DEZSŐ kriminológus, rendészettudós, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus a rendészettudomány területén meghatározó jelentőségű szakmai munkája, példaadó oktatói és oktatásszervezői, illetve sokrétű társadalmi tevékenysége elismeréseként

MADAS EDIT irodalom- és művelődéstörténész, medievista, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, nyugalmazott egyetemi tanár a kódexek történeti vizsgálata és katalogizálása, a korai magyar írásbeliség és a latinitás története terén is meghatározó eredményei, a szentek és a szentség hírében elhunytak élete mellett a prédikációirodalom terén is kiemelkedő kutatásai elismeréseként

DR. PÁVAI ISTVÁN Martin György- és Szabolcsi Bence-díjas népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja a magyar hangszeres népzene kutatása terén végzett kiemelkedő munkája, a hagyományos népi kultúra megismertetését is szolgáló, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként

SIMON ISTVÁN biofizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutató professor emeritus a fehérjetudomány terén végzett, világszinten is nagyra értékelt kutatói tevékenysége, iskolateremtő oktatói és tudományos közéleti tevékenysége elismeréseként

DR. SZABÓ GÁBOR fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, rector és professor emeritus iskolateremtő lézerfizikai kutatásai, valamint a magyar felsőoktatás nemzetközi kapcsolatainak kiépítése és a tudományos együttműködések kialakítása terén is meghatározó tevékenysége elismeréseként

DR. TÍMÁR JÓZSEF patológus, az orvostudomány doktora, nyugalmazott egyetemi tanár értékes tudományos pályafutása, különösen a daganatok áttétképzésének molekuláris alapjait feltáró kutatásai és az azokra alapozott új terápiák kifejlesztése terén egyedülálló szakmai tevékenysége elismeréseként

ZRÍNYI MIKLÓS vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus értékes tudományos pályafutása, a mágneses nanorészecskék által irányítható gélrendszerek tudományágának megteremtése, a polimergélek kutatásában elért eredményei, széles körű nemzetközi együttműködések kialakításával végzett kutatói, egyetemi oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként

 

MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE A CSILLAGGAL POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT:

DR. DIENES-OEHM EGON jogász, volt alkotmánybíró és nagykövet, Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletének korábbi helyettes állandó képviselője, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi docense,

NAGY ELEK a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a magyar gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint az erdélyi magyar kultúra és közösség támogatása iránt különösen elhivatott, sokrétű tevékenysége elismeréseként

DR. POKOL BÉLA a szociológiai tudomány doktora, jogtudós, politológus, volt alkotmánybíró és országgyűlési képviselő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, az államelmélet, a jogbölcselet és a politikatudományok területét is gazdagító tudományos pályája, a szociológia és a demográfia, illetve a társadalom alrendszereinek vizsgálata terén folytatott kutatásai, valamint értékes közéleti tevékenysége elismeréseként

DR. SZÍVÓS MÁRIA jogász, volt alkotmánybíró, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karának címzetes egyetemi tanára, Magyarország alkotmányos rendjének védelmét szolgáló felelősségteljes munkája, a büntetőjog területén bíróként és oktatóként egyaránt példaadó felkészültséggel végzett, magas színvonalú szakmai tevékenysége elismeréseként

VENETIANER PÁL állami díjas biológus, biokémikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és egykori Szegedi Biológiai Központjának igazgatója, a biológia területén végzett kiemelkedő tudományos életpályája, különösen a biokémia és a molekuláris biológia kutatása terén elért, nemzetközileg is figyelmet érdemlő kutatásai, valamint elkötelezett és példaértékű oktatói tevékenysége elismeréseként

 

A MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT

BÖLCSKEI IMRE ANDRÁS villamosmérnök, volt helyettes államtitkár, az egykori Magyar Távközlési Vállalat szabályozási igazgatója a magyar hírközlési struktúra rendszerváltoztatást követő megújításában vállalt szerepe, valamint a hazai mobiltelefon-hálózat kiépítését szolgáló tevékenysége elismeréseként

GULYÁS BALÁZS orvos, neurobiológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a Magyar Kutatási Hálózat elnöke, a szingapúri Nanyang Technológiai Egyetem egyetemi tanára több évtizedes, nemzetközileg is kimagaslóan eredményes és elkötelezett kutatói pályafutása, példaadó oktatói és tudományos közéleti tevékenysége, valamint a magyar–szingapúri tudományos és oktatási kapcsolatok fejlesztésében betöltött meghatározó szerepe elismeréseként

DR. KELLERMAYER MIKLÓS Szent-Györgyi Albert-díjas orvos, az orvostudomány doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa az egyedi molekulamódszerek fejlesztése és alkalmazása, valamint a nanobiotechnológia területén folytatott kutatói és oktatói munkája elismeréseként

KONDOROSI ÉVA Széchenyi-díjas kutatóbiológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az Academia Europaea alelnöke, a Magyar Kutatási Hálózat kutatóprofesszora nemzetközileg is nagyra értékelt kutatómunkája, különösen a növények és baktériumok együttélésének kutatásában elért nagy jelentőségű eredményei, az általa alapított meghatározó tudományos műhely vezetőjeként végzett tevékenysége, példaértékű tudományos életpályája elismeréseként

LÁZÁR VILMOS tizenkétszeres fogathajtó világbajnok, a magyar lovassport örökös bajnoka, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke a lovassportban elért páratlan nemzetközi és hazai eredményei, valamint a sportág sikeressége és népszerűsége érdekében példaadó alázattal végzett, kimagasló szakmai munkája elismeréseként

DR. MAGYARICS TAMÁS történész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, Magyarország volt dublini nagykövete kimagasló diplomáciai, kutatói, műfordítói és oktatói pályafutása, a transzatlanti kapcsolatok ápolása terén végzett sokoldalú tevékenysége, illetve példaadó tudományos és szakmai közéleti munkája elismeréseként

DR. RACZKY PÁL Széchenyi-díjas régész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa, egyetemi tanár kivételesen értékes és eredményes kutatásai, a polgár-csőszhalmi kőkorszaki település leleteinek nemzetközi együttműködés keretében történő tudományos feltárása és láthatóvá tétele érdekében végzett odaadó munkája, valamint a birtokában lévő régészeti lelőhely tulajdonjogának a Magyar Nemzeti Múzeumra való átruházásával a nemzeti értékek tárát gyarapító, önzetlen és példamutató tevékenysége elismeréseként

 

A MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE KATONAI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT

 

DR. RÓKUSZ LÁSZLÓ JÓZSEF nyugállományú orvos ezredes, az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórház osztályvezető főorvosa az orvoslás, a kutatás és az oktatás terén egyaránt széles körű elméleti tudással és több évtizedes gyakorlati tapasztalattal végzett szakmai munkája, különösen a belgyógyászat és az infektológia területén elért eredményei, valamint kivételesen empatikus és elkötelezett gyógyító tevékenysége, példaadó életútja elismeréseként

 

2023. AUGUSZTUS 20-A ALKALMÁBÓL MAGYAR ÉRDEMREND PARANCSNOKI KERESZTJE POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉST KAPOTT

DR. MISKOLCZI-BODNÁR PÉTER PÁL jogász, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanára felsőoktatás területén végzett négy évtizedes, magas szintű oktatói és vezetői tevékenysége, valamint nemzetközi és hazai szinten egyaránt jelentős tudományos munkája elismeréseként

 

Fotó: MTI

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:


Kondora István, Sárvár város polgármestere;

Lenártek András agrármérnök, környezetvédelmi szakmérnök, szakközgazdász, volt országgyűlési képviselő, a BORA 94 Nonprofit Kft. szakmai-gazdasági tanácsadója, korábbi ügyvezetője;

Nagy Margit, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete tiszteletbeli elnöke, az Apáczai Diákotthon igazgatója;

Tóth János, Pest Vármegye Önkormányzata Közgyűlése korelnöke, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás volt elnöke, Tápiószentmárton nagyközség volt polgármestere.


A Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben részesült:


Ágh Ernő Péterné, a Vas Vármegyei Kormányhivatal nyugalmazott főigazgatója;

Kádár Ignác táncművész, koreográfus, a Veszprém-Bakony Táncegyüttes művészeti vezetője;

Kecze István közlekedésgépész-mérnök, mérnöktanár, közoktatási vezető, Kisújszállás város polgármestere;

Markovits Alíz közgazdász, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója;

dr. Melis János, a Szarvasi Polgármesteri Hivatal címzetes főjegyzője;

Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér Vármegyei Igazgatósága igazgatója;

dr. Molnár Krisztián, a Fejér Vármegyei Közgyűlés elnöke;

Müncz László, a Budapesti Zsidó Hitközség Hegedűs Gyula utcai körzete elnöke, a Budapesti Zsidó Hitközség elöljárója;

Piszter Péter Pál, a Balatongyöröki Honismereti Kör Egyesülete elnöke.


A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:


Aros János, Sárospatak város polgármestere;

Bajner Imre Tamás, a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola igazgatója;

Barna István, Csécse község polgármestere, a Csécse Településért Egyesület alapító tagja;

dr. Benda Mónika, Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának fejlesztésért és üzemeltetésért felelős aljegyzője;

Bodor Ernőné, Mátranovák község polgármestere;

Csurgyók Lajosné Praks Anita, Aranyosgadány község polgármestere;

Hoffner Tibor, a Pannon Kincsesház Kft. ügyvezetője, a Közép-dunántúli Szövetség az Ifjúságért szakmai vezetője, Taliándörögd község korábbi polgármestere;

Iváncsics Zsolt, a 4 Run Happy Team Kft. volt cégvezetője;

Koditek Pál Károly, a Cathedralis Tours Utazási és Kulturális Rendezvényszervező Iroda Kft. ügyvezetője, az Esztergom Barátainak Egyesülete elnöke, a Balassa Bálint Társaság elnökségi tagja, volt önkormányzati képviselő;

Németh Tamás okleveles építészmérnök, a Kima Studio Építészeti és Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője, vezető tervező;

Némethné Pintér Csilla, Szokolya község polgármestere;

Obbágy Csaba, Ózd város önkormányzati képviselője, a Sajóvárkonyi Általános Iskola igazgatója, az ózdi Rombauer Alapítvány elnöke;

Pálosi László, Balkány város polgármestere;

Petneházyné Bugán Magdolna, az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság elnöke;

dr. Szántód Anita, a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője;

Szentei Tamás, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztálya vezetője;

Vér József Ottó, Bicsérd község társadalmi megbízatású polgármestere.

 

A Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült:


Bartók Tibor, Hegyfalu község polgármestere;

Bencze Éva, a Litéri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője;

Birta Ferencné Madar Anna, Szakoly község alpolgármestere, a Polgárok Egyesülete Szakolyért civil szervezet elnöke;

Családi Anita, a Táplánszentkereszti Polgármesteri Hivatal jegyzője;

Csekényi István, Városlőd község volt polgármestere;

Elek Franciska, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Putnoki Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya nyugalmazott osztályvezetője;

Farkas Erzsébet, Martonvásár város volt önkormányzati képviselője, a Fejér Vármegyei Önkormányzat Közgyűlés volt tagja;

Farkas Krisztina, az Albertfalvi Lokálpatrióta Egyesület alelnöke, volt pedagógus és önkormányzati képviselő;

Götzerné Páva Mária, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Komlói Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya nyugalmazott osztályvezetője;

Grúber Zoltán János, Kecskéd község polgármestere;

dr. Györéné dr. Lénárt Mária Eszter, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Gyámügyi Osztálya nyugalmazott osztályvezetője;

Herczegné Számel Annamária, a Békés Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai vezetője;

dr. Huberth János, Tapolca város 5. számú háziorvosa;

Huppert László György, Majs község önkormányzati képviselője, a Mohács-Szöv Zrt. Igazgatósága elnöke;

Kovács Ágnes, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztálya vezetője, belső ellenőrzési vezető;

Kurucz Attila, Kemenessömjén község társadalmi megbízatású polgármestere;

Lenner László, a tapolcai Batsányi János Gimnázium és Kollégium tanára;

Malinkó Ágnes, a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Intézményfelügyeleti Osztálya vezetője;

dr. Orosziné dr. Polner Kinga Magdolna, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya Komplex Környezetvédelmi Engedélyezési Osztálya nyugalmazott osztályvezetője;

Pappné Szegi Éva, Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztálya nyugalmazott közegészségügyi-járványügyi felügyelője;

Póczik András, Páli község polgármestere;

Salame Ágnes, Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Kormányablak Osztálya nyugalmazott osztályvezetője;

dr. Torma Éva nyugalmazott járási tisztifőorvos, a Békés Vármegyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya nyugalmazott osztályvezetője;

dr. Tóth László, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város volt önkormányzati képviselője, az egykori Zala Takarékszövetkezet elnök-ügyvezetője;

Váradi Zoltán természetvédelmi mérnök, természetpedagógus, agrármérnöktanár, a Matúra és Natúra Alapítvány kuratóriumi elnöke, a debreceni Természettár vezetője;

Velicsek Ildikó, Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya Munkavédelmi Ellenőrzési Osztálya nyugalmazott osztályvezetője.


A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült:


Bács Gáborné Nagy Ilona, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztálya nyugalmazott vezető védőnője;

Bánkuti Sándorné, a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztálya Humánpolitikai Osztálya nyugalmazott ügyintézője;

Barczáné Tóth Boglárka, a tapolcai Tamási Áron Művelődési Központ intézményvezetője;

Benczikné Födelmesi Anna Mária, a sümegi Ramassetter Vince Testnevelési Általános Iskola tanára;

Kacsur Margit, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya nyugalmazott közegészségügyi-járványügyi felügyelője,

Lovász Imréné, a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi csoportvezetője;

Török Tibor Endre, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási és Egészségbiztosítási Főosztálya Adatbázis-kezelési, Ellenőrzési és Méltányossági Ügyek Osztálya nyugalmazott ügyintézője;

Visy László, Rábapordány község polgármestere.

 

Az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt és Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetéseket vehetett át:

DR. BATA-CSÖRGŐ ZSUZSANNA orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központja Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának igazgatóhelyettese,

BISZAK SÁNDOR, az Arcanum Adatbázis Kft. ügyvezető igazgatója,

DR. BUDA JÓZSEF orvos, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusa,

DR. CSUTAK ADRIENNE szemész szakorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Szemészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Szemorvostársaság főtitkára,

DR. DÉR ANDRÁS okleveles fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Kutatási Hálózat Szegedi Biológiai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója,

DR. FERDINANDY PÉTER orvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Semmelweis Egyetem rektorhelyettese, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke,

GUTTMAN ANDRÁS okleveles vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, egyetemi tanár, a Pannon Egyetem Bio-nanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézete Horváth Csaba Elválasztástudományi Laboratóriumának vezetője,

DR. HÓRVÖLGYI ZOLTÁN okleveles vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszéke Kolloidkémiai Csoportjának vezetője,

KŐRÖSI ORSOLYA kulturális menedzser, a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ Nonprofit Kft. alapító ügyvezetője,

DR. KRASZNAHORKAY ATTILA JÁNOS fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Kutatási Hálózat Atommagkutató Intézete Kísérleti Magfizikai Osztályának vezetője, tudományos tanácsadó, a Szegedi Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, az Academia Europea tagja,

DR. MOLNÁR ZSOLT botanikus, etnoökológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos tanácsadója,

DR. MÜLLER VERONIKA pulmonológus, klinikai onkológus, infektológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Pulmonológiai Klinikájának igazgatója,

DR. SZABÓ CSABA, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója,

DR. VÉKEY KÁROLY ZOLTÁN vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpontja Szerves Kémiai Intézetének professor emeritusa, a Magyar Kémikusok Egyesülete Tömegspektrometriai Társaságának elnöke.

 

Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:ANDROSITS BEÁTA MÁRIA, a Magyar Kémikusok Egyesületének nyugalmazott ügyvezető igazgatója,

DR. BÁCS ZOLTÁN okleveles agrármérnök, közgazdász, a Debreceni Egyetem kancellárja, Gazdaságtudományi Kara Számviteli és Pénzügyi Intézetének igazgatója, egyetemi tanár,

BARTA DÓRA Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, érdemes művész, a Kecskeméti City Balett, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház balett tagozatának vezetője, a Hírös Agóra Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója,

DR. BARTHA KÁROLY klinikai főorvos, a Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Karának volt dékánhelyettese, egyetemi docense, a Magyar Preventív Fogászati Társaság alapító elnöke,

BERZEVICZY-FEHÉR JÁNOSNÉ hímző és viseletkészítő népi iparművész, a népművészet mestere,

BERZSENYI KRISZTINA jelmez- és díszlettervező, a Színház- és Filmművészeti Egyetem Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézetének oktatója,

BICZÓ PIROSKA régész, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott főmuzeológusa,

DR. CHOI IN SU, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense,

DR. CSEH GERGŐ BENDEGÚZ történész, levéltáros, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója, levéltári vezető szakfelügyelő, a Magyar Levéltárak Vezetőinek Tanácsa elnöke,

DR. CSURGAI HORVÁTH JÓZSEF főlevéltáros, a székesfehérvári Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója, a Kodolányi János Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Történelem Tanszékének főiskolai tanára,

ÉLTETŐ JÓZSEF költő, szerkesztő, dramaturg, műfordító,

DR. ERDÉSZ ÁDÁM ISTVÁN történész, levéltáros, a Magyar Nemzeti Levéltár Békés Vármegyei Levéltárának nyugalmazott igazgatója,

DR. FEHÉRVÖLGYI BEÁTA közgazdász, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, az Innovációmenedzsment Tanszék egyetemi docense,

DR. FORRAI-WERLING MÁRTA okleveles közgazdász, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara Szak- és Továbbképző Központjának igazgatója,

GÓCSÁNÉ DR. MÓRÓ CSILLA BEATRIX történész, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár tápiószelei Blaskovich Múzeumának nyugalmazott igazgatója,

HALKÓNÉ DR. RUDOLF ÉVA, a Nyíregyházi Egyetem kancellárja,

KALÓNÉ SZŰCS ERZSÉBET, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem oktatási főigazgatója,

KÉKEDI LÁSZLÓ VILMOS népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Kisgyőr község polgármestere,

DR. KENYERES ISTVÁN történész, főlevéltáros, Budapest Főváros Levéltárának főigazgatója, a Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke, címzetes egyetemi tanár,

DR. KOVÁCS BÉLA RÓBERT okleveles vegyész, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kara Élelmiszertudományi Intézetének vezetője, egyetemi tanár,

LAKATOS MIHÁLY József Attila-díjas költő, író, műfordító,

LENK GÉZA GYÖRGY közgazdász, az OTP Bank Nyrt. nyugalmazott vezérigazgató-helyettese,

MÉSZÁROS MÁRTA, a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Programok és Alumni Központjának vezetője,

NAGY ERIKA, a Magyar Kutatási Hálózat Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontja Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa,

ŐRSI FERENC ipari formatervező,

DR. PARIPÁS BÉLA, a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara Fizikai és Elektrotechnikai Intézetének volt vezetője, egyetemi tanára,

PHILIPP FRIGYES Kós Károly-díjas építész, címzetes egyetemi docens, a Pest Vármegyei Építész Kamara elnöke, Kismaros főépítésze, Vác, Hatvan és Esztergom volt főépítésze, az Országos Főépítészi Kollégium volt elnöke,

PINDROCH CSABA Jászai Mari-díjas színművész,

DR. SCHWARCZ ATTILA idegsebész, a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Klinikai Központja Idegsebészeti Klinikájának igazgatója, egyetemi tanár,

TORONYKŐY ATTILA, a Magyar Állami Operaház rendezője,

DR. TÖRŐCSIKNÉ DR. GÖRÖG MÁRTA jogász, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja és Civilisztikai Tudományok Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,

VAKLER LAJOS újságíró, a Fehérvár Médiacentrum munkatársa,

VEISZ OTTÓ BÁLINT agrármérnök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Kutatási Hálózat Agrártudományi Kutatóközpontja Mezőgazdasági Intézetének volt igazgatója, kutatóprofesszora, a Pannon Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Széchenyi István Egyetem tiszteletbeli doktora,

DR. VIDA ROLLAND okleveles informatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi docense, High Speed Networks kutatólaboratóriumának vezetője.

 

Magyarország Kiváló Művésze díjat vehetett át:

BÁN JÁNOS Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a Katona József Színház színművésze,

GRÁF ZSUZSANNA Liszt Ferenc-díjas karnagy, érdemes művész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Rendkívüli Tehetségek Képzőjének oktatója, a Városmajori Gimnázium zenei tagozata és az Angelica Leánykar alapítója és vezetője,

HARIS LÁSZLÓ Balogh Rudolf-díjas fotóművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

MÉSZÖLY KATALIN Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja,

PÁL ISTVÁN "SZALONNA" Liszt Ferenc-díjas népzenész, érdemes művész, a Hagyományok Háza - Magyar Állami Népi Együttes főigazgató-helyettese, művészeti vezetője, a Szalonna és Bandája zenekar művészeti vezetője,

VOITH ÁGI Jászai Mari-díjas színművész, érdemes művész, a József Attila Színház örökös tagja.Magyarország Érdemes Művésze díjban részesült:

BEREZNAI PÉTER Munkácsy Mihály-díjas képzőművész,

BINDER KÁROLY DLA Erkel Ferenc-díjas zongoraművész, zeneszerző, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszékének egyetemi tanára,

BUDAINÉ KÓSA KLÁRA keramikus népművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

FERENCZI GYÖRGY Máté Péter-díjas előadóművész, a Rackajam vezetője,

HEFKÓ MIHÁLY DLA Ybl Miklós- és Ferenczy Noémi-díjas belsőépítész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Budapesti Metropolitan Egyetem Építészet és Design Tanszék főiskolai docense,

JOVIÁN GYÖRGY Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

KASSAI ISTVÁN Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,

KUN ÉVA Ferenczy Noémi-díjas keramikusművész,

LAJKÓ FÉLIX Liszt Ferenc-díjas hegedű- és citeraművész,

LŐTE ATTILA Jászai Mari-díjas színművész,

MÁGA ZOLTÁN Liszt Ferenc-díjas hegedűművész,

MOUSSA AHMED Harangozó Gyula-díjas táncművész, az Urban Verbunk Társulat művészeti igazgatója,

PÁNDY PIROSKA Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Madách Színház művésze,

TÓKOS ATTILA Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus,

VÁRNAGY ANDREA Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Zenevarázslat program alapítója, vezetője.Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült:

FARKAS WELLMANN ENDRE József Attila-díjas költő, a Magyar PEN Club alelnöke, a "helyőrség.ma" kortárs irodalmi és művészeti portál főszerkesztője,

GYŐRFFY ÁKOS József Attila-díjas költő, esszéíró, a Magyar Írószövetség Választmányának tagja,

SZÁLINGER BALÁZS József Attila-díjas költő

 

 

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje

Bernert Zsolt antropológusnak, főmuzeológusnak, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgatójának a természettudományok fiatalok körében való népszerűsítése érdekében végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként

Dr. Illésné Dr. Kovács Máriának, a Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara dékánjának, egyetemi docensnek a magyar felsőoktatásban és a jövő humánértelmiségének nevelésében betöltött szerepe, különösen a munkaerő-piaci igényekre reflektáló és korszerű struktúrájú képzési centrum kialakítása, illetve a nyelvi hátránnyal küzdő diákok felzárkóztatása terén végzett kiemelkedő munkája, valamint a kutatás és az ismeretterjesztés iránt is elhivatott szakmai tevékenysége elismeréseként

Dr. Kerényi János jogásznak, volt országgyűlési és önkormányzati képviselőnek, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal volt kormánymegbízottjának, az Országgyűlés Hivatala politikai tanácsadójának; Bács-Kiskun vármegye közigazgatásának átszervezésében vállalt szerepe, valamint Soltvadkert fejlesztését szolgáló képviselői tevékenysége elismeréseként

Méry Gábor fotóművésznek, a Méry Ratio Kiadó Kft. alapító ügyvezetőjének magas színvonalú esztétikusság és örökérvényű, értékközpontú ismeretanyag jellemezte kiadványok közreadásával a felvidéki és az összmagyarság kultúráját szolgáló, több évtizede töretlen elhivatottsággal végzett könyvkiadói tevékenysége elismeréseként

Dr. Révész Mária Erzsébet miniszteri főtanácsadónak, Pécs megyei jogú város korábbi alpolgármesterének, az egykori Külföldi Intézetek Igazgatósága vezetőhelyettesének a magyar kultúra nemzetközi jó hírét erősítő, sokoldalú és példaértékű szakmai munkája, a kulturális szakterület fejlesztésében játszott meghatározó szerepe, különösen a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíjprogramjának újraindítása érdekében végzett elkötelezett és eredményes tevékenysége elismeréseként

Dr. Simon János politológusnak, szociológusnak, a Mikszáth Kálmán Kulturális és Média Alapítvány kuratóriumi elnökének, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszorának nemzetközileg is nagyra értékelt, különösen a politikai választási preferenciák elemzése terén kiemelkedő kutatómunkája és több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje

Berhidai Piusz ferences szerzetesnek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnökének nagy elhivatottsággal végzett oktatói, nevelői és lelkipásztori szolgálata, a régi magyar irodalom kutatásában elért eredményei, valamint ferences források, különösen Szent Bonaventura Legenda Maiorjának magyar nyelvre fordítása érdekében végzett értékes munkája elismeréseként

Dr. Cserhátiné Szabó Izabellának, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerülete püspökhelyettesének, a Fóti Evangélikus Egyházközség lelkészének több évtizedes lelkészi, diakóniai szolgálata, az ifjúság körében végzett elkötelezett és sokoldalú tevékenysége elismeréseként

Derdák Éva festőrestaurátor művésznek hazánk középkori, új- és legújabb kori freskóinak, falképeinek és festményeinek feltárásában, illetve restaurálásában vállalt szerepe elismeréseként

Dr. Dienes Dénes református lelkésznek, a Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteménye igazgatójának, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai és Egyháztörténeti Tudományok Intézete vezetőjének a Sárospataki Református Kollégium intézményeinek nemzetközileg is elismert szellemi és tudományos központtá alakításában vállalt meghatározó szerepe, valamint az európai és a magyar kora újkor teológiatörténetének kutatásában elért eredményei elismeréseként

Dobozy Miklós kulturális tanácsadónak a nemzettudat erősítését és a magyar kultúra ápolását szolgáló életútja, a polgári értékek képviselete iránt elkötelezett közéleti tevékenysége elismeréseként

Hampel Katalin divattervezőnek, a Hampel Katalin Szalon tulajdonosának a nemzeti hagyományok megőrzését szolgáló és évtizedek óta kivételesen sikeres, a többszáz éves magyar viseleti kultúrát megújító ruhatervezői tevékenysége elismeréseként

Horváthné Hatos Éva nyugalmazott szakmérnöknek, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége csornai csoportja elnökének, az Országos Elnökség tagjának értékes közösségépítő munkája és a fiatal tehetségek kibontakoztatását szolgáló tevékenysége elismeréseként

Kemenes Gábornak, a Nagykovácsi Nagyboldogasszony Római Katolikus Plébánia plébánosának példaértékű lelkipásztori munkája, sokak lelki megújulását szolgáló zarándoklatok szervezőjeként végzett, magyarságtudatot erősítő kiemelkedő tevékenysége elismeréseként

Kertész Péter pápai káplánnak, kanonoknak, a Csepel-Belvárosi Kisboldogasszony Plébánia esperes-plébánosának több mint négy évtizedes lelkipásztori szolgálata, az elesetteket és a szegényeket felkaroló karitatív és odaadó közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Krupláné Nagy Ágnes nyugalmazott óvodapedagógusnak, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keszthelyi csoportja volt elnökének, a Füvészkerti-Tündérkert Alapítvány volt elnökének több évtizedes óvodapedagógusi tevékenysége, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége keszthelyi csoportjában végzett kimagasló közösségépítő és szociális munkája, valamint a határon túli magyarság megmaradását szolgáló erőfeszítései elismeréseként

 

Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetés

Dr. Drozdy Győző híradástechnikai szakmérnök

 

A Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetés

Bencze Antal, a KE-VÍZ Építőipari Zrt. vezérigazgatója

 

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés

Gazsi Attila, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének elnökhelyettese

 

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés

István László, a balassagyarmati Kisiparosok és Vállalkozók Ipartestületének ügyvezető elnöke

Kalocsai Katalin, a Magyar Posta Zrt. Humánerőforrás Főigazgatósága humánerőforrás-fejlesztési központvezetője

Winkler Károly a Mosonmagyaróvár és Vidéke Ipartestület elnöke

 


Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetés

Hegedűs Olivér Péter, a HEGEDŰS Csőszerelvény és Fűtéstechnika Kft. ügyvezetője

Schefferné Kenedli Ilona, a Magyar Posta Zrt. Nyugat-magyarországi Területi Igazgatóságának csoportvezetője

Sebők Imre, az ASM Security Kft. ügyvezetője

Tóth Antal, az Ipartestületek Országos Szövetsége országos elnökségi tagja

Vojtela Gabriella, a Magyar Posta Zrt. Humánerőforrás Gazdálkodási Központjának vezetője

 

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

ANTAL JÓZSEF, az Udvarhely Néptáncműhely táncművésze, koreográfusa;
BAKSA JÓZSEF, a Nemzeti Együttműködési Közösség vezetője, a Nemzeti Identitástábor létrehozója;
BORISZ JAKSOV, a Pécsi Balett korrepetitora, a Pécsi Művészeti Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum művésztanára;
BUZOGÁNY BÉLA színművész, író, rendező, a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője, a Buzogány Béla Színháza alapító igazgatója;
CZAKÓNÉ GACOV KATALIN, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény igazgatója;
CZEGLÉDI ZSOLT trombitaművész, a Magyar Állami Operaház zenekari művésze;
CSÁNYI LÁSZLÓ operaénekes-művésztanár, a Magyar Állami Operaház ügyelője, volt magánénekese, a Mária Rádió műsorszerkesztője, író, rendező;
CSAPODI CSABA, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Központjának főigazgatója, valamint a Természettudományi Kar Matematikai Intézete Matematikatanítási és Módszertani Központjának egyetemi adjunktusa, a Magyar Kutatási Hálózat Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetének tudományos munkatársa;
DR. DÁVID MÁRIA pszichológus, gyógypedagógus, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kara Gyógypedagógiai Intézetének igazgatója, főiskolai tanára;
DÉZSI JÁNOS, a gyulai Mogyoróssy János Városi Könyvtár igazgatója;
DOBOS ISTVÁN, a József Attila Színház gazdasági igazgatója;
DOMOKOS ISTVÁN, a Kossuth Rádió Országjáró magazin műsorának felelős szerkesztője;
ÉRI MÁRTON népzenész, kulturális antropológus, rádióműsor-szerkesztő, a Magos és Erdőfű zenekarok tagja;
ERŐSS TAMÁS LÁSZLÓ, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége Felügyelő Bizottságának elnöke;
DR. GALAMBOS ILDIKÓ, a nagykanizsai Pannon Egyetem Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központjának vezetője, egyetemi docens;
GARAS KÁLMÁN fotográfus mester, fotóművész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Egyetemi Központjának óraadója;
GERENCSÉRNÉ DR. BERTA RENÁTA gyógyszerkutató vegyész, a nagykanizsai Pannon Egyetem Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központjának főigazgató-helyettese, Soós Ernő Kutató-Fejlesztő Központjának tudományos munkatársa;
DR. GÖRBE ANIKÓ, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének egyetemi docense, operatív igazgatóhelyettese;
DR. GRÉCZI-ZSOLDOS ENIKŐ nyelvész, irodalomtörténész, a Miskolci Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi docense;
DR. GYIRES-TÓTH BÁLINT PÁL okleveles villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Távközlési és Médiainformatikai Tanszékének egyetemi docense;
DR. HECKL ISTVÁN, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Rendszer- és Számítástudományi Tanszékének egyetemi docense;
HORVÁTH CSABA informatikus könyvtáros, a soproni Széchenyi István Városi Könyvtár igazgatója;
DR. HORVÁTH FERENC főlevéltáros, Vác Város Levéltárának igazgatója,
HORVÁTH JÁNOS, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar hegedűművésze, az Új Haydn Vonósnégyes alapító vezetője;
HUBERT ERZSÉBET BORBÁLA művelődésszervező és néprajzkutató, a Debreceni és Hajdú-Bihar Megyei Népművészeti Egyesület elnöke;
KISS GÁBOR történész-könyvtáros, a zalaegerszegi Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár nyugalmazott igazgatója, az Informatikai és Könyvtári Szövetség és a Magyar Könyvtárosok Egyesületének korábbi alelnöke;
KISS GÁBOR, a József Attila Színház színművésze, az Esztergomi Várszínház alapítója és művészeti vezetője, a Honvéd Együttes örökös tagja;
KISS GABRIELLA, a Zágrábi Egyetem Bölcsészettudományi Kara Hungarológiai Tanszékének volt anyanyelvi lektora;
KISS MARGIT etnográfus, restaurátor, a Néprajzi Múzeum volt muzeológusa;
ID. LAKATOS VILMOS előadóművész, a Rajkó Zenekar volt vezető prímása;
LŐWEY LILLA nyugalmazott pedagógus, helytörténész, irodalmi szerkesztő, irodalomkutató;
LUCZA DANIELLA keramikus művész;
DR. MEDVE ANNA, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kara Villamosmérnöki és Információs Rendszerek Tanszékének nyugalmazott tudományos munkatársa;
MÉSZÁROS ISTVÁN, a Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kara Távközlési Tanszékének mesteroktatója;
DR. MÉSZÁROS LÁSZLÓ okleveles gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Polimertechnika Tanszékének egyetemi docense;
NEMESSÁNYI ÉVA NÓRA karvezető, előadóművész, az Új Színház korrepetitora;
NYÁRI LÁSZLÓ előadóművész, a Rajkó-Talentum Alapfokú Művészeti Iskola és Középiskola tanára, a Kis Rajkó Zenekar művészeti vezetője;
OLÁH ANDRÁS költő, író, a Partium irodalmi, művészeti, közéleti folyóirat főszerkesztője;
OLÁH MÁRTA karnagy, a Semmelweis Vegyeskar vezetője, a Nemzeti Énekkar nyugalmazott szólamvezetője;
ÖTVÖS NAGY FERENC ötvös-iparművész, etnográfus, a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Múzeumának ötvös-restaurátora;

PACHMANN PÉTER televíziós szerkesztő, műsorvezető;
PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA, a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár nyugalmazott igazgatója;
PETRÓ ATTILA GYULA, a Nyír-Márvány Kft. ügyvezető igazgatója;
PONGRÁCZ ZOLTÁN KÁROLY, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Fehérvári Kézművesek Egyesületének korábbi elnöke;
RIGÓ TAMÁSNÉ, a Hajdúnánási Televízió szerkesztő-riportere;
SEBESTYÉN IMRE MIHÁLY, a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének alelnöke;
SIPOS PÉTER, a Fehér-Ablak Kft. ügyvezető igazgatója;
SOMOGYI-TÓTH DÁNIEL karmester, orgonaművész, a debreceni Kodály Filharmónia igazgató-művészeti vezetője, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház operaigazgatója, Debrecen város főzeneigazgatója;
SZABADY JÁNOS ZOLTÁN helytörténész;
SZÓKA JÚLIA énekművész, a Lukin László Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusa;
VÁSÁRHELYI TAMÁS BALÁZS, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány kuratóriumának volt elnöke;
VÉCSY VERA Balázs Béla-díjas gyártásvezető, a Kecskemétfilm főgyártásvezetője;
Z. NÉMETH ISTVÁN költő, író, pedagógus;
DR. ZELENA ANDRÁS Batthyány-Strattmann László-díjas gyászterapeuta, a Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudomány és Pedagógia Intézete Kommunikáció Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a Magyar Pszichiátriai Társaság rendes tagja.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

BALOGH ZSIGMOND fafaragó mester, népi iparművész;
BÁTORI LÁSZLÓ, a Nagytarcsai Hagyományőrző Kulturális Egyesület elnöke;
CSÖRGITS KRISZTIÁN, a Győri Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese;
EÖTVÖS ZSUZSANNA, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. szakmai tanácsadója;
FÖLDES GÁBOR, a Duna Művészegyüttes hangtechnikusa;
DR. GECSE ANNABELLA néprajzkutató muzeológus, a Damjanich János Múzeum Néprajzi Osztályának vezetője;
HENRI ZOLTÁN, a Vígszínház bútortárának vezetője;
JOHAN JÁNOS, a 100 Tagú Cigányzenekar vezető prímása;
KÁKONYI ÉVA, a József Attila Színház művészeti titkára;
KRÉNUSZ ERNŐ, a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium oktatója;
LISZTES ÉVA, a Berettyó Kulturális Központ igazgatóhelyettese, a Bihari Szabadművelődési és Népfőiskolai Egyesület elnöke;
LUDMÁNYNÉ TÓTH EVELIN táncpedagógus, a miskolci ELTE Best Dance Company alapítója és művészeti vezetője, a Táncpedagógusok Országos Szövetségének elnökségi tagja;
ORBÁN SÁNDOR, a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Neumann János Informatikai Technikumának oktatója;
ÖMBÖLI-KÖLES TÍMEA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Újbudai Szakiskola és Szakképző Iskola igazgatóhelyettese;
PÁNCZÉL LAJOS, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. szcenikusa;
PUP DÁNIEL közlekedésmérnök, a Széchenyi István Egyetem Audi Hungária Járműmérnöki Kara Közúti és Vasúti Járművek Tanszékének adjunktusa.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

BENYOVSZKI BEATRIX, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. főkönyvelője;
BERECZ LÁSZLÓNÉ, a Matyó Népművészeti Egyesület alapítója, tiszteletbeli elnöke;
BERTA ALEXANDRA citerás, népzenész, a Hagyományok Háza népzenei szakelőadója;
BLÉNESI ZSOLT balettművész, a Budapesti Operettszínház balettkari tagja;
BUJDOSÓ ANNA, a Bozsik Yvette Társulat táncművésze;
CSICSELY ZOLTÁN, a Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Nonprofit Kft. produkciós menedzsere;
DARAI GYULA ATTILA, a Debreceni Egyetem Műszaki Kara Járműmérnöki és Mechatronikai Intézet, Villamosmérnöki és Mechatronikai Tanszékének tanszéki mérnöke;
DÉSKA BERTALANNÉ hímző, viseletkészítő népi iparművész;
DOCHNÁL ERZSÉBET, a Nemzeti Énekkar kottatárosa;
DULL-DARÓCZI GABRIELLA, a Radnóti Miklós Színház női öltöztetőtárának vezetője;
GAZSÓ GYULA TIBOR, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja Stratégiai Igazgatóságának osztályvezetője;
DR. HAJDU TAMÁS gombkötő és paszományos népi iparművész;
DR. HANSÁGI-HAYDN NÓRA, a Pannon Egyetem jogi és beszerzési igazgatója;
KOPÁCSI ÁGNES, az Új Színház Nonprofit Kft. szervezési osztályvezetője;
LENCZ ISTVÁN, a Győri Balett díszítője;
NÉMETH MÁRIA, a Hagyományok Házának főkönyvi könyvelője;
POZSÁR RÓZSA, a József Attila Színház Nonprofit Kft. fodrásztár-vezetője;
STANGL KRISZTINA JUDIT, a Győri Szakképzési Centrum gazdasági vezetője;
TÓTH ERZSÉBET, az Új Színház Nonprofit Kft. jelmeztár-vezetője;
TÓTH JÁNOS GERGELY, az Új Színház és a Babits Mihály Színház színművésze;
VAJDA TÜNDE GABRIELLA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara Kommunikációs és Nemzetközi Központjának kommunikációs vezetője;
ZSINICZKI MÁRTA, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház női szabója.

 

A mozgókép területén kifejtett kiemelkedő alkotótevékenysége, valamint művészi és tudományos teljesítménye elismeréseként Balázs Béla-díjban részesült:

BERECZKI CSABA filmrendező, producer, a Nemzeti Filmintézet nemzetközi és értékesítési igazgatója;
KRISKÓ LÁSZLÓ rendező;
ORDÓDY GYÖRGY filmrendező;
TOMASEVICS ZORKA szinkronrendező.

Kiemelkedő fotóművészeti, fotóriporteri tevékenysége elismeréseként Balogh Rudolf-díjban részesült:

FELVÉGI ANDREA, a Muzsika folyóirat képszerkesztő-fotóriportere;
KAISER OTTÓ fotográfus, a Kaiser Art Kft. művészeti vezetője.

Kiemelkedő zeneszerzői, zenei rendezői tevékenységéért Erkel Ferenc-díjban részesült:

BÁRSONY BÁLINT szaxofonművész, zenekarvezető, hangterapeuta, a Magyar Rhapsody Projekt zeneszerzője;
KÁROLY KATALIN énekművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház zenei vezetője.

Kiemelkedő iparművészeti, ipari tervezőművészeti tevékenysége elismeréseként Ferenczy Noémi-díjban részesült:

CARCASSNÉ HEGYVÁRI BERNADETT iparművész, a Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola művésztanára;
ELEKES GYULA zománcművész;
KIRÁLY FANNI ötvös-iparművész;
NYÍRI KATALIN textil iparművész;
TRAUTSCH ANDRÁS JÓZSEF belsőépítész iparművész.

A névadó szellemiségéhez méltó, jelentős irodalmi alkotásért Gérecz Attila-díjban részesült:

GÁL JÁNOS író, Az eltűnt hírnév nyomában című verseskötete elismeréseként.

Táncművészet terén kiemelkedő alkotói, előadói, tudományos és pedagógiai tevékenysége elismeréseként Harangozó Gyula-díjban részesült:

FUNDÁK KRISTÓF koreográfus, az Angyalföldi Vadrózsa és Vadvirág Táncegyesület oktatója;
GÓBI RITA táncművész, koreográfus, táncpedagógus;
SIMON ISTVÁN, a Budapesti Operettszínház balettművésze.

Kiemelkedő történeti irodalmi tevékenysége elismeréseként Herczeg Ferenc-díjban részesült:

BALOGH ELEMÉR író, költő, drámaíró;
PATAKI TAMÁS író.

A cirkuszművészet terén kiemelkedő artista tevékenysége elismeréséért Hortobágyi Károly-díjban részesült:

DITTMÁR LAIDO artistaművész, zsonglőr.

Kiemelkedő színészi, rendezői tevékenysége elismeréseként Jászai Mari-díjban részesült:

BORDÁN IRÉN színművész;
IVANCSICS ILONA színművész, az Ivancsics Ilona és Színtársai alapítója és művészeti vezetője;
JANZA KATA, a Budapesti Operettszínház színművésze;
KISS GERGELY MÁTÉ, a debreceni Csokonai Nemzeti Színház színművésze;
KŐRÖSI CSABA, a veszprémi Petőfi Színház színművésze;
MÉSZÁROS TIBOR színművész, a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti igazgatója;
OLT TAMÁS színművész, a Karinthy Színház ügyvezető igazgatója;
PANEK KATI, a Kolozsvári Állami Magyar Színház nyugalmazott színművésze.

Kiemelkedő színvonalú irodalmi - költői, írói, irodalomtörténészi - tevékenysége elismeréseként József Attila-díjban részesült:

BÁLINT TAMÁS költő, író, lapszerkesztő;
BÁNKI ÉVA író, költő, irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi docense;
GORETITY JÓZSEF irodalomtörténész, műfordító, a Debreceni Egyetem habilitált egyetemi docense;
HAFNER ZOLTÁN irodalomtörténész, szerkesztő, az Evangélikus Országos Gyűjtemény tudományos munkatársa;
KÖTTER TAMÁS író;
MIRTSE ZSUZSA író, költő, szerkesztő;
SZÁVAI GÉZA író, műfordító, kritikus, a PONT kiadó főszerkesztője;
VINCZE FERENC szépíró, a Szépirodalmi Figyelő főszerkesztője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Bécsi Egyetem egyetemi adjunktusa.

Kiemelkedő zenei előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként Liszt Ferenc-díjban részesült:


BELLAI ESZTER operaénekes;
CORPUS HARSONA KVARTETT - PÁLINKÁS PÉTER harsonaművész;
CORPUS HARSONA KVARTETT - SÜTŐ ANDRÁS MIHÁLY harsonaművész;
CORPUS HARSONA KVARTETT - GÁSPÁR OLIVÉR harsonaművész;
CORPUS HARSONA KVARTETT - HEGYI GÁBOR LÁSZLÓ harsonaművész;
FÁBIÁN ÉVA, az Óbudai Népzenei Iskola népi énektanára;
FEJÉRVÁRI ZOLTÁN zongoraművész;
LUKÁCS MIKLÓS cimbalomművész.

 

Kiemelkedő könnyűzenei, dzsesszzenei előadó-művészeti tevékenysége elismeréseként Máté Péter-díjban részesült:

SOLTI JÁNOS dobos, zenész, a Kőbányai Zenei Stúdió dob tanszékvezető tanára;
SZŐKE NIKOLETTA jazz énekművész, dalszerző, szövegíró;
ZEFFER ANDRÁS "ZEFI", a Mobilmánia zenekar zenekarvezetője, billentyűs-énekes, zeneszerző, hangszerelő.

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként Munkácsy Mihály-díjban részesült:

BABUSA JÁNOS szobrászművész;
BÁNKI ÁKOS festőművész;
NAGY BARBARA képzőművész, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa;
NAGY GABRIELLA festőművész;
PELLES RÓBERT festőművész;
SZERÉNYI GÁBOR grafikusművész;
URAY-SZÉPFALVI ÁGNES festőművész, a Budapesti Metropolitan Egyetem óraadó tanára.

A kortárs képzőművészet, iparművészet, design területén végzett kiemelkedő művészettörténészi, műkritikusi, kurátori tevékenysége elismeréséért Németh Lajos-díjban részesült:

NINKOV KOVACSEV OLGA művészettörténész, a Szabadkai Városi Múzeum muzeológusa.

A nemzeti identitás erősödését elősegítő kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Sára Sándor-díjban részesült:

HARTUNG DÁVID operatőr;
PÜSÖK BOTOND filmrendező.

Kiemelkedő zenetudományi, zenekritikai és zene-ismeretterjesztő tevékenységéért Szabolcsi Bence-díjban részesült:

PÉTERI JUDIT zenei szerkesztő.

Kiemelkedő újságírói tevékenysége elismeréseként Táncsics Mihály-díjban részesült:

SZENTESI ZÖLDI LÁSZLÓ újságíró, a Magyar Nemzet lapszerkesztője,
SZIKORA JÓZSEF, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője,
UGRON ZSOLNA, az MTVA szerkesztő-műsorvezetője, a Kertész Imre Intézet művészeti igazgatója.

 

Az Agrárminisztérium kitüntetettjei részletesen:

https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//0/03/03f/03ff9e5d35b0cc1418ae032264d0691.pdf

A Belügyminisztérium kitüntetettjei részletesen:

https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//8/8b/8bf/8bf689e6ca536ecc970ef5bc93277bc.doc

https://cdn.kormany.hu//uploads/sheets//a/a0/a0a/a0aac1f33e3e8ca83002e28399af092.doc

A Honvédelmi Minisztérium kitüntetettjei részletesen: https://cdn.kormany.hu/uploads/document/6/64/642/6422e600af462ea254ec7ecb42bb540b219ba262.doc

 

(kormany.hu)