A kormány elkötelezett a magyar egyetemisták és kutatók védelmében, és nem érheti hátrány őket az Európai Bizottság jogszerűtlen döntései miatt – emelte ki Hankó Balázs. Az online találkozón az államtitkár arról tájékoztatta az egyetemek rektorait, hogy 2024. június 30-ig valamennyi egyetem, így a modellváltott intézmények diákjai és oktatói számára is folyamatosan biztosított a nemzetközi együttműködésekben való részvétel. Ezt a célt szolgálja a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által 2023. július 13-án hozott döntés, adott egyetemek nemzetköziesítési kereteinek, pénzügyi erőforrásainak megemeléséről.  Hankó Balázs kiemelte, hogy a meglévő mobilitási keretek, valamint pénzügyi erőforrások tehát rendelkezésre állnak ahhoz, hogy az egyetemi igények jövő év június 30-ig teljeskörűen megvalósuljanak. Ehhez kapcsolódóan a Kuratórium a kiegészítő igényeket folyamatosan elbírálja és biztosítja az egyetemek részére. Hangsúlyozta, hogy tovább kívánják növelni a részt vevők számát, hiszen míg 2019-ben nyolcezer, 2022-ben már tízezer hallgató és oktató vett részt nemzetköziesítési programokban. A cél, hogy 2030-ra a mobilitási programokban évente résztvevők száma emelkedjen 20 ezer főre.

Hankó Balázs a tájékoztatás során elmondta, hogy a Kuratórium részéről döntés született 2024. június 30-át követő időszakra vonatkozó pályázatairól is. Az ülés során értékelésre kerültek a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek pályázatai is, melyekkel az Európai Tanács tavaly év végi határozata szerint a Tempus Közalapítvány jelenleg nem tehet jogi kötelezettségvállalást. Mivel a Tanács határozata átmeneti jellegű és az Európai Bizottság további tájékoztatásáig van érvényben, a Kuratórium az értékelést követően feltételes támogató döntést hozott az Erasmus+ hallgatói és munkatársi mobilitások pályázattípusban.  A feltételes támogatói döntés azt jelenti, hogy bármelyik pályázóval akkor történhet meg a támogatási szerződés aláírása, ha erre az Európai Bizottság 2023. november 23-ig engedélyt ad a Tempus Közalapítványnak. A végrehajtási határozatban nem érintett felsőoktatási intézmények részére a döntést követően megkezdődött a támogatói szerződések előkészítése.

 A nemzetközi felsőoktatási mobilitási programok tehát zavartalanul folytatódnak tovább minden egyetem számára. A magyar kormány nem hagyja, hogy Brüsszel versenyhátrányt okozzon a magyar kutatóknak, diákoknak és biztosítja a jövőben is a szükséges forrásokat a programokhoz, legyen szó Erasmusról, Horizontról, vagy a COST (European Cooperation in Science and Technology - Európai Együttműködés a Tudományos és Műszaki Kutatások Területén) programról.

(KIM)