A 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) célja hazánk környezeti állapotának javítása, a magyar családok és közösségek egészségének valamint életminőségének védelme, a természeti értékek, erőforrások megóvása, továbbá a gazdaság zöldítése és körforgásos működésének erősítése. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország 2030-ra Európa azon országai közé kerüljön, ahol a legjobb élni, lakni és dolgozni, biztonságos és tiszta környezetben.

Az 5. NKP épít az elmúlt időszak eredményeire, hiszen 2015 és 2020 között nőtt a hulladék hasznosítási aránya, bővültek a zöld közlekedési lehetőségek és növekedett a környezettudatos fogyasztás iránti igény. Emellett javult a kémiai ivóvízminőség, nőtt a csatornahálózatba kötött lakások és a megfelelően tisztított szennyvíz aránya, valamint közel két és félszeresére emelkedett az ökológiai gazdálkodásba bevont mezőgazdasági területek nagysága - mondta el Raisz Anikó környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár. Hangsúlyozta, hogy a környezetvédelmi program benyújtását széles körű együttműködés, tárcaközi és a civilekkel, a társadalom egyéb szereplőivel történt egyeztetés előzte meg.

A program intézkedései a környezeti előnyök mellett hozzájárulnak az erőforrás-függőség csökkentéséhez és a versenyképesség növeléséhez is. Kiemelt célkitűzése, hogy növekedjen a hulladék hasznosításának aránya és csökkenjen az illegális hulladék mennyisége, valamint szélesebb körben elterjedjen a fenntartható életmód és fogyasztás. Célja továbbá, hogy hozzájáruljon a légszennyezőanyagok és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez és elősegítse a biológiai sokféleség megőrzését, és a károsodott környezet helyreállítását, bővüljenek a környezetbarát közlekedési lehetőségek, valamint növekedjen a megújuló energiaforrások használata. Ezt segítik az Európai Unió 2021-27-es hosszú távú költségvetési periódusának forrásai is, amelyekből a kormány jelentős összeget tervez fordítani a vízgazdálkodásra, a körforgásos gazdasági rendszerek kialakítására és a fenntarthatóságra, a megújuló energiagazdálkodásra, valamint a környezet- és természetvédelem egyéb kiemelt területeire.

Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a hat éves időtartamokra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. Az előző időszakot meghatározó 4. környezetvédelmi program eredményeiről szóló összefoglaló jelentést az új programmal együtt fogadta el az Országgyűlés.

(Energiaügyi Minisztérium)