Szentpéteri Sándor az Erdőkért és Földügyekért Felelős Államtitkárság főosztályvezetője a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán tartott avatási köszöntő beszédében felhívta a frissen végzett szakemberek figyelmét arra, hogy szakmai munkájuk során soha ne felejtsék feladatukat és kötelességüket. Mindig mutassanak példát  természeti kincseink fenntartható hasznosításában országhatárokon belül és túl is.  Hangsúlyozta, hogy a tanulás nem érhet véget a sikeres államvizsgával. Az elmúlt években kiépült, és egyre sikeresebben működik az erdészeti szakszemélyzet továbbképzési rendszere. Számos szervezet kínál szakmai fejlődést segítő programokat, köztük kiemelten az Országos Erdészeti Egyesület vagy a Pro Silva Hungária Egyesület. 

Fotó: Pluzsik Tamás

Megalakulóban van Erdészeti Ágazati Tudásközpont, amely nemcsak a gyakorlati képzésben, hanem a szakmai továbbképzésben is komoly szerepet vállalhat a jövőben. Hangsúlyozta, világunk gyorsan változik, az erdők szerepe felértékelődik. Ezért szükséges az, hogy az erdők kezelésével foglalkozók a legmodernebb ismeretek birtokában maguk tudjanak szakmai válaszokat kínálni a társadalom újonnan megjelenő igényeire. Ehhez a munkához nemcsak folyamatosan megújuló ismeretekre, hanem friss szemléletre is szükség van. 

A magyar kormány stratégiai elemként tekint az ország erdővagyonára. A benne megtermelt faanyagra, a szénmegkötési potenciálra, a rekreációs és egészségvédelmi funkciókra egyaránt. Ennek a természeti erőforrásnak a fenntartható hasznosítását célozzák jogszabályaink, ezt valósítják meg az állami tulajdonban lévő társaságok. Az erdő- és fagazdálkodás a körforgásos gazdaság egy működő, fontos modellje. Ezt az egységes szemléletet tükrözi a Soproni Egyetemen megvalósuló képzés is. A fenntartható gazdálkodást megvalósító mérnöki munkától a természetvédelmi tevékenységen át a vadállomány kezeléséig. A képzés ötvözi a természeti erőforrások kezeléséhez szükséges ökológiai, ökonómiai és társadalmi ismereteket.

(Am Sajtóiroda)