A családi adókedvezmény és a családtámogatások az egyedülálló szülők számára is elérhetők, az árvaellátás minimuma tavaly 50 ezer forintra emelkedett, a nem fizetett tartásdíjat pedig gyorsabban és magasabb maximális összegben előlegezheti meg az állam.

A család érték, akkor is, ha valamilyen oknál fogva nem biztosítható mindkét szülő folyamatos jelenléte. Sajnos megtörténhet, hogy az egyik szülőt ért sorscsapás miatt az édesanya vagy az édesapa özveggyé válik, és az is, hogy a szülők közös élete kisiklik és útjaik elválnak egymástól. Az egyedül maradt szülőknek pedig kettő helyett kell helyt állniuk, ami jelentős terhet ró a családra akár anyagilag, akár a mindennapok megszervezésében. Jelenleg Magyarországon az egyszülős családok túlnyomó többségében az édesanya a családfenntartó, sok esetben azonban az édesapa neveli egyedülálló szülőként gyermekét vagy gyermekeit. Emellett számos egyszülős család létezik, ahol nem a szülő, hanem a nagyszülő vagy a dédszülő neveli egyedül a gyermeket, gyermekeket. Fontos, hogy az egyszülős családok olyan segítséget kapjanak, amely könnyebbé teszi a mindennapjaikat.

A kormány ezért számos intézkedéssel segíti az egyszülős családokat. Az érintettek is igénybe vehetik a különböző családtámogatási formákat, így például a személyi jövedelemadóból és a társadalombiztosítási járulékból is érvényesíthető családi kedvezményt, az otthonteremtési támogatásokat, emellett emelt összegű családi pótlékban részesülnek, kedvezőbb feltételekkel lehetnek jogosultak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, valamint az egyszülős családban nevelkedő gyermekek előnyt éveznek a bölcsődei felvételnél. Az Erzsébet-táborokban minden évben külön támogatással egyszülős családokban nevelkedő gyermekek is nyaralhatnak, valamint családi táborokban is részt vehetnek az egyszülős családok. 2022 január elsejétől több mint duplájára, 50 ezer forintra emelkedett az árvaellátás minimuma. Az elvált szülők esetében pedig komoly segítséget kapnak azok a családok, akikhez nem érkezik meg időben a megítélt tartásdíj, ugyanis már jövedelemkorlát nélkül, gyorsabban és nagyobb maximális összegben kapják meg az államtól megelőlegezve az összeget. Ennek maximális mértéke a háromszorosára - a mindenkori minimálbér 30 százalékára – emelkedett, és jelenleg 69.600 forint. Emellett gyorsabbá és hatékonyabbá váltak a gyermektartásdíj megállapításával és behajtásával összefüggő eljárások is.

Az egyszülős családok támogatásában kiemelkedő szerepet vállal az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány, amely 2018 óta működteti nemzetközileg is úttörő kezdeményezésnek számító Egyszülős Központját. A pesti központ után már Budán is elérhetők az alapítvány szolgáltatásai: a budai Egyszülős Központ 2023. március 21-én ünnepli egyéves fennállását. Emellett az alapítvány vidéken is segíti az egyszülős családokat. Munkájuk jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a korábbiaknál nagyobb társadalmi figyelem irányuljon az egyszülős családokra, és még több érintett részesüljön az adott élethelyzetének megfelelő, hatékony segítségben.

(KIM)