Dokumentum

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények mód.végr.sz.korm.r módosítása

2022.12.14.
Belügyminisztérium
Jogszabálytervezetek

A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket a kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu szervezeti e-mail címre küldhetik meg 2022. december 22-ig.

Dokumentumok letöltése
vKIHÁT_1_1806_2022_TÖRVÉNYHEZ_KAPCS
2022.12.14.
törvényhez kapcsolódó Korm.rend._Összefoglaló - észrevételekről
2023.01.05.
KIHÁT_1_1806_2022_ÖSSZEFOGLALÓ_rövidítés
2022.12.14.
KIHÁT_1_1806_2022_INDOKOLÁS__1207_rövid
2022.12.14.
KIHÁT_1_1806_2022_HATÁSVIZSG
2022.12.14.