Dokumentum

Állami hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó korm. rend. társ. egy.

2023.05.10.
Energiaügyi Minisztérium
Jogszabálytervezetek

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenységek számviteli szétválasztására vonatkozó részletes szabályokról szóló kormányrendelet tervezetének társadalmi egyeztetése. A véleményeket a tarsadalmiegyeztetes@em.gov.hu e-mail címre várjuk 2023. május 18-ig.

Dokumentumok letöltése
Tartalmi összefoglaló
2023.05.10.
Társadalmi egyeztetést lezáró összefoglaló
2023.07.06.
Normaszöveg
2023.05.10.
Indokolás
2023.05.10.
Hatásvizsgálati lap
2023.05.10.