Dokumentum

A díjköt. közúth.-ra von. úthasználati jogosultságokkal ö.függő min. rend. mód.

2023.08.25.
Építési és Közlekedési Minisztérium
Jogszabálytervezetek

A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket a tarsadalmiegyeztetes@ekm.gov.hu e-mail címre küldhetik meg 2023. szeptember 1-ig.

Dokumentumok letöltése
rövid tartalmi összefoglaló
2023.08.25.
normaszöveg
2023.08.25.
indoklás
2023.08.25.
hatásvizsgálati lap
2023.08.25.