Mélyen tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr! Elnök Urak, Miniszterelnök Urak, Hölgyeim és Uraim!

Köszönöm a megtisztelő meghívást Hszi elnök úrnak. Harmadik alkalommal ér az a megtiszteltetés, hogy részt vehetek ezen a csúcstalálkozón. Én Magyarországról érkeztem. Magyarország az Európai Unió tagja. Az a helyzet, hogy az egyetlen kormányfő vagyok itt az Európai Unióból. A világ állapotát látva az volna a természetes, ha sok európai vezető lenne itt, de nincsenek. Ennek oka van, amit a nem európaiaknak nehéz megérteniük. Európa ugyanis, Hölgyeim és Uraim, ma egy hatalmas dilemma előtt áll. A hidegháború végeztével úgy látszott, hogy olyan korszak kezdődik, amelyet a Szovjetunió szétesése után a Nyugat pénzügyileg, gazdaságilag és technológiailag is egyedül fog dominálni. Mi otthon, Európában arra készültünk, hogy a világ a mi, nyugati hegemóniánk alatt működik majd. Nem így történt. Ma, harminc évvel később mindenki láthatja, hogy a nyugati versenyelőny korszaka véget ért. A keleti világ megerősödött. Kína átvette az Európai Uniótól a második helyet a világgazdasági teljesítményhez való hozzájárulás tekintetében. És még sok példát idézhetnék. Nem csoda, nem csodálkozhatunk azon, ha Európában sokan csalódottak. Mit tegyen, hogyan reagáljon erre az új helyzetre Európa és az Európai Unió? Az európai dilemma úgy szól: blokkosítsuk-e a világgazdaságot, vagy versenyezzünk? Protekcionisták legyünk, vagy keressük az új korszak együttműködési és összekapcsolódási lehetőségeit?

Tisztelt Kollégák!

Ez a vita tölti ki ma a napjainkat Brüsszelben. Az európai vitát bonyolítja, hogy Európa az ukrajnai háború miatt elvágta az Oroszországhoz fűződő együttműködés szálait. Ezzel is egy hatalmas lépést tett a blokkosodás irányába, és a blokkosodást támogató vezetők még ennél is tovább akarnak menni. Sokan beszélnek ma decouplingról és deriskingről, amely azt jelenti, hogy az európai és a kínai gazdaságot egymástól el kellene szigetelni. A konnektivitás hívei, köztük Magyarország is elutasítja a blokkosodás politikáját. A deriskinget akaró politikát tekintjük az igazi kockázatnak. Magyarország ezzel nincs egyedül. Mi Közép-Európában élünk. Ez a térség évtizedeken keresztül szenvedett a blokkosodástól.

Tisztelt Kollégák!

Én is 26 évet éltem egy blokkosodott országban. Nem volt jó. Ésszerűtlen volt. Embertelen volt. A versenyképességünk a mélybe zuhant, a technológiai versenyben hátra maradtunk, és végül elszegényedtünk. Évtizedeken át sokkal rosszabbul éltünk, mint ahogy élhettünk volna. Ezért mi, magyarok azt szeretnénk, hogy a blokkosodás helyett most az összeköttetések, vagyis a konnektivitás időszaka következne. Nekem meggyőződésem, hogy a konnektivitás esélyt adna Európa számára, hogy visszanyerje a versenyképességét.

Tisztelt Kollégák!

A blokkosodás ráadásul az újabb háborúk veszélyét is magában hordozza. Márpedig az volna a kívánatos, ha a világ nemzetei nem a fegyvereik erejét mérnék össze, hanem összekapcsolnák gazdaságaik erejét. A mi történelmünk, a mi nemzeti történelmünk azt bizonyítja, hogy az összeköttetések és a kölcsönös tisztelet talaján álló nemzetközi politika tudja elhozni a békét és a gazdasági fejlődést. Mi Magyarországon erre alapítottuk a politikai és gazdasági stratégiánkat. Nekünk az a célunk, hogy Magyarország a keleti és nyugati gazdaság és technológia találkozási pontja legyen. Ma Európában nálunk találkoznak az új technológiai korszakra átálló legjelentősebb keleti és nyugati beruházók. Büszkék vagyunk arra, hogy mára Magyarország lett a kínai vállalati beruházások elsőszámú közép-európai célpontja. Köszönjük ezt Hszi elnök úrnak!

Tisztelt Kollégák!

Az „Egy övezet, egy út” kezdeményezés jelenleg a világpolitika legátfogóbb kezdeményezése. Eddigi eredményei önmagukért beszélnek. Mi, magyarok is nagy munkában vagyunk: szerb barátainkkal – köszönve ezt Vučić elnök úrnak – egy olyan vasútvonalat építünk, amely a leggyorsabb szállítási útvonalat fogja jelenteni a görögországi kikötők és Nyugat-Európa között. Mi újra erős és versenyképes Európát szeretnénk. Ehhez viszont nem elszigetelni kell magunkat, hanem szorosabbra kell fűzni az együttműködést, és erősíteni kell a konnektivitást.

Tisztelt Miniszterelnök-helyettes Úr!

Magyarország készen áll a további együttműködésre Kínával és minden konnektivitást támogató országgal.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

(Miniszterelnöki Kabinetiroda)