Területfejlesztési miniszter

Dr. Navracsics Tibor

Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság


Magyarország elkötelezett az Európai Unió értékei mellett, különösen az EU pénzügyi érdekeinek védelme és az uniós költségvetési források szabályszerű felhasználása mellett. A közös értékek érvényesítése és megerősítése érdekében előremutató, konstruktív és tiszteleten alapuló párbeszédet folytattunk az Európai Bizottsággal, amelynek egyik kiemelkedő eredménye a 2014-2020, valamint a 2021-2027 programozási időszakokban az egyes európai uniós alapokból származó támogatásokkal megvalósuló fejlesztési projektek kapcsán az esetleges összeférhetetlenségi helyzetek felmérésével és kezelésével kapcsolatos tevékenységek ellátására létrehozott független Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság (BEII, a továbbiakban: Igazgatóság).

Ezen túlmenően, a hatékony ellenőrzési mechanizmusok biztosítása érdekében Magyarország Kormánya megerősíti az összeférhetetlenségi esetek hatékonyabb megelőzését, felderítését és korrekcióját szolgáló szabályokat és eljárásokat, a költségvetési rendelet (2018/1046 rendelet) 61. cikkében szereplő fogalom-meghatározásával. 

Az Igazgatóság feladatait a területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter munkaszervezetén belül, az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkár alá tartozó szervezeti egységek közreműködésével látja el.

Az Igazgatóság  a 2022. évi XXVIII. törvény alapján jött létre.


Fenti feladatkörében az Igazgatóság többek között:

- elvégzi az összeférhetetlenségi nyilatkozatok és az érdekeltségi nyilatkozatok mintavételes ellenőrzését, valamint kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló bejelentéseket;

- azonosítja a lehetséges összeférhetetlenségi helyzeteket, ennek keretében kockázatelemzést végez;

- gondoskodik a fejlesztéspolitikai intézményrendszer szereplőinek az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülésével kapcsolatos tudatossága növeléséről,

- anonim bejelentőrendszert működtet;

- kapcsolatot tart és együttműködik a nemzetbiztonsági szolgálatokkal és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervekkel.


Bármilyen uniós pénzügyi támogatás végrehajtásához kapcsolódó csalás, összeférhetetlenség és korrupció, valamint egyéb jogsértések és szabálytalanságok megelőzésére, feltárására és kijavítására létrejött független Integritási Hatóságnak az Igazgatóság a tevékenységéről évente beszámol. 

Az Igazgatóság az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentő felületet is működtet, ezért amennyiben az uniós források felhasználásával kapcsolatban összeférhetetlenséget tapasztal, kérjük tegye meg anonim bejelentését a palyazat.gov.hu honlapon (Átláthatóság, közérdekű bejelentések menüpont - Közérdekű bejelentés - Összeférhetetlenség), és az Igazgatóság hatáskörében gondoskodik a bejelentés kivizsgálásáról. 


Igazgató: dr. Karácsoni-Pej Melinda

Kapcsolat:

Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Telefonszám: +36 (1) 7954379
E-mail: beii@tfm.gov.hu
Összeférhetetlenségi bejelentő felület: https://www.palyazat.gov.hu

 

Directorate of Internal Audit and Integrity

Hungary is committed to the values of the European Union, in particular to the protection of the EU's financial interests and the proper use of EU budget resources. Based on mutual respect we had a forward-looking and constructive dialogue with the European Commission. One of the prominent achievements of the dialogues was setting up the Directorate of Internal Audit and Integrity (DIAI, hereinafter: Directorate) to assess and manage potential conflict of interest situations in relation to development projects supported by EU funds in the 2014-2020 and 2021-2027 programming periods.

In addition, in order to ensure effective control mechanisms, the Government of Hungary will strengthen rules and procedures to more effectively prevent, detect and correct conflict of interest in accordance with the definition in Article 61 of the Financial Regulation (Regulation 2018/1046). 

The Directorate carries out its tasks within the working structure of the Minister for regional development and usage of EU funds with the assistance of the departments under Minister of State for EU Development.


In its above tasks the Directorate, among others:

- carries out the sample check of declarations of conflict of interest and declarations of interest and investigates the reports on conflict of interests;

- identify potential conflict of interest situations by carrying out a risk analysis;

- ensures to raise the awareness of actors in the development policy institutional system on how to avoid conflict of interest situations;

- operates an anonymous reporting system;

- maintains relations and cooperates with national security services and bodies responsible for law enforcement.


The Directorate will report annually on its activities to the independent Integrity Authority set up with the objective to reinforce the prevention, detection and correction of fraud, conflicts of interest and corruption as well as other illegalities and irregularities concerning the implementation of any Union financial support.

The Directorate also operates a conflict of interest reporting platform, therefore, if you are aware of a conflict of interest regarding the use of EU funds, please report it anonymously at palyazat.gov.hu and the Directorate will investigate the notification within its competence.


Director: Melinda Karácsoni-Pej dr.

Contact details:

Address: 1077 Budapest, Kéthly Anna Square 1.
Phone: +36 (1) 7954379
E-mail: beii@tfm.gov.hu
Conflict of interest reporting platform: https://www.palyazat.gov.hu