Miniszterelnökség

Földrajzinév-bizottság

A Földrajzinév-bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet szerint a földrajzi nevek megállapításával összefüggő feladatok ellátására a térképészetért felelős miniszter mellett működik. A miniszter kijelöli a Bizottság elnökét, gondoskodik a Bizottság működési feltételeiről és biztosítja a Bizottság döntéseinek, irányelveinek és közérdekű tájékoztatásainak közzétételét a miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, illetve a honlapján. 

2019. IV. 1-től a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet szerint a Kormány térképészetért felelős tagja a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

A Földrajzinév-bizottság bemutatása és tagjai

Jogszabályi háttér:

303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról

Útmutató a földrajzi nevek megállapításához és megváltoztatásához

A Földrajzinév-bizottság döntései:

Ország- és területnevek

2-110. ülés döntései

A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezésekkel összefüggő közterületek elnevezése ügyében benyújtott önkormányzati megkeresésekre a Magyar Tudományos Akadémia által kialakított tájékoztató állásfoglalások

 

Hazai nemzetiségi adatbázis
(felülvizsgálat alatt)

Nemzetiségi helységnevek