Miniszterelnöki Kormányiroda

dr. Bordás Gábor
közigazgatási államtitkár

Dr. Bóka János

Szolnokon született 1978-ban, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 2001-ben. Európai integrációs és fejlesztési tanulmányokat folytatott a brüsszeli Vrije Universiteit (VUB) mesterképzési szakán. 2013-ban a Szegedi Tudományegyetemen PhD fokozatot szerzett.

A Szegedi Tudományegyetemen 2001 és 2003 között tanársegédként dolgozott az Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi jogi és Európa-jogi Tanszékén. 2003-tól az Információs Hivatalban dolgozott, ezt követően 2009-ig képviselői munkatárs volt az Európai Parlamentben. 2009-től tanársegédként, majd 2011 és 2016 között adjunktusként dolgozott a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, az Összehasonlító Jogi Intézetben. 2014-2015-ben főtanácsadó a Kúria Polgári Kollégiuma mellett. 2015 és 2019 között egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, Európai Köz- és Magánjogi Tanszékén, 2016 és 2017 között ugyanitt dékánhelyettes. 2017-2018-ban az Országos Bírósági Hivatal Magyar Igazságügyi Akadémia igazgatója. 2018-tól az Igazságügyi Minisztériumban az európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkári pozíciót töltötte be, majd 2021. január 15-től a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkárává nevezték ki. Uniós jogot oktat a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

Angolul és franciául felsőfokon, oroszul középfokon beszél. Nős, két gyermek édesapja.