Innovációs és Technológiai Minisztérium

A miniszter feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszteri biztost nevezhet ki. Megbízatása határozott időre szól, de legfeljebb, amíg a miniszter hatáskörét gyakorolja.

Hegyi László

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 6/2021. (II. 4.) ITM utasítással 2021. február 1. napjától 2021. december 31. napjáig Hegyi Lászlót az egyházi felsőoktatási és szakképzési intézmények fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

Kara Ákos

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 9/2021. (III. 3.) ITM utasítással  2021. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig miniszteri  biztossá nevezte ki.

A miniszteri biztos ellátja

a) az egyes vízgazdálkodási és kármentesítési célú beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 309/2017. (X. 27.) Korm.  rendelet 1.  melléklet 9.  pontjában foglaltaknak megfelelően nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé minősített és a  KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú („Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című) projekt megvalósításához szükséges további forrásokról szóló 1887/2017. (XI. 30.) Korm. határozatban nevesített, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosító számú, „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című nagyprojekt torkolati műtárgyának építése, megvalósítása során szükséges, valamint

b) Győr és térségének szakképzési fejlesztésével összefüggő

koordinációs feladatokat

dr. Lengyel Györgyi

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 10/2021. (III. 3.) ITM utasítással 2021.  április 1. napjától 2021. december 31. napjáig dr. Lengyel Györgyit

a) az egészséggazdaságért, a  Szegeden központi költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósuló beruházások tudománypolitikai koordinációjáért, valamint a szegedi Science Park mint az egyetemre alapuló tudásszolgáltató központ fejlesztésének koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

Lepsényi István

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 16/2021. (III. 12.) ITM  utasítással 2021. február 1. napjától 2023. január 31. napjáig Lepsényi Istvánt a  védelmi ipari fejlesztésekhez tartozó légiipari klaszter létrehozásával, működtetésével kapcsolatos tárcaszintű feladatok koordinálásáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

dr. Pavlik Lívia

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 11/2021. (III. 3.) ITM  utasítással 2021. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig dr. Pavlik Líviát az innovatív, versenyképes felsőoktatási működési modellek magyarországi bevezetésének előkészítéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

Riz Gábor

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az  12/2021. (III. 3.) ITM utasítással 2021.  szeptember 15. napjától 2023. szeptember 14. napjáig Riz Gábort Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a nyugat-borsodi térség szakképzési rendszerének és helyi munkaerő-gazdálkodási rendszere együttműködésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

dr. Szabó László

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 26/2021. (XII. 10.) ITM utasítással 2021. december 1. napjától kinevezése visszavonásáig dr. Szabó Lászlót  pharma-innovációért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

Tiba István

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az 18/2021. (V. 13.) ITM utasítással 2021. május 15. napjától 2023. április 14. napjáig Tiba Istvánt a Hajdúnánáson létrehozandó multifunkciós versenypálya megvalósításáért és a  környezetében a  multifunkciós versenypályához kapcsolódó fejlesztések koordinációjáért felelős miniszteri biztossá nevezte ki.

Vigh László

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az  13/2021. (III. 3.) ITM utasítással 2021. április 1. napjától 2023. március 31. napjáig  Vigh Lászlót miniszteri biztossá nevezte ki.

A miniszteri biztos

a) a Zalaegerszegen létrehozásra kerülő önvezető járművek járműipari tesztpályájának és az  M76-os okosút megvalósításával kapcsolatosan koordinálja a  szükséges intézkedéseket, és kapcsolatot tart a  járműipari tesztpályát üzemeltető gazdasági társasággal,

b) részt vesz az  autonóm gépjárművekre vonatkozó jogszabályi háttér megteremtésével kapcsolatos feladatokban,

c) koordinálja a zalaegerszegi védelmi ipari park projekthez kapcsolódó fejlesztéseket, támogatásokat,

d) koordinálja a versenyképes környezethez szükséges térségfejlesztési programokat,

e) felel a  feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását.