Innovációs és Technológiai Minisztérium

Dr. Palkovics László

Zalaegerszegen született 1965-ben.

1984-ben kezdte egyetemi tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán, ahol 1989-ben szerzett mérnök diplomát. 1989 és 1991 között az MTA Tudományos Minősítő Bizottsága doktori ösztöndíjas programjának résztvevője volt, itt szerzett doktori címet, majd a BME Közlekedésmérnöki Kar Gépjárművek Tanszékén tanársegédként kezdett el dolgozni. 1994-ben docensi és tanszékvezetői kinevezést kapott, a tanszéket 2002-ig vezette. 2000-ben lett az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézete (SZTAKI) tudományos munkatársa. 

2007-ben megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia műszaki osztályának levelező, 2013-ban rendes tagjává. 

2009-ben a Kecskeméti Főiskola stratégia rektorhelyettesévé választották, ahol feladatai közé tartozott a járműmérnök-képzés akkreditációjának megszervezése, az új Járműtechnológiai Tanszék felépítése, valamint a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karával közösen egységesített tananyagfejlesztés végrehajtása. 

2010-ben a Széchenyi István Egyetem kutatóprofesszoraként dolgozott. 2012-ben státuszát visszahelyezte a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre, ahol a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon, 2013-tól a korábbi Gépjárművek és Járműgyártás- és Javítás Tanszék egyesítésével létrejött Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék Tanszékvezetője lett. 

A vállalati szektorban szerzett széleskörű tapasztalatokat, amikor 1995-ben a Knorr-Bremse magyarországi leányvállalatának fejlesztési igazgatója lett. 2001 és 2003 között ugyanezen vállalat európai elektronikai fejlesztés igazgatója volt Németországban, majd 2003-ban európai kutatási és rendszerfejlesztési igazgatóvá nevezték ki. 

2014-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért, majd 2016-tól az Oktatásért Felelős Államtitkári pozícióját töltötte be. 

2018 májusától az újonnan létrejött Innovációs és Technológiai Minisztérium minisztere. 

2019 februárjától kormánybiztosként felel a Budapest– Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának korszerűsítésével összefüggő feladatok koordinációjáért.

2020 áprilisától a debreceni autóipari központ, illetve környezete gazdasági, oktatási és kulturális fenntartható fejlődéséért, valamint az autó-motorsport fejlesztéséért és a közlekedésbiztonság kiemelt kezeléséért felelős kormánybiztos. A Nemzeti Versenyképességi Tanács tagja.

2020. szeptemberétől az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos. 

2001-ben Széchenyi Díjat, 2009-ben Gábor Dénes Díjat, 2009-ben Bánki Donát Díjat kapott. 2013-ban vette át a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést.

Angol, német, orosz és olasz nyelven beszél.

Nős, három gyermek édesapja.