Emberi Erőforrások Minisztériuma

Prof. Dr. Kásler Miklós

Budapesten született 1950. március 1-jén. 1974-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Orvostudományi Egyetemen. Szakvizsgáit a sebészet, a szájsebészet, a plasztikai- és rekonstrukciósebészet, valamint a klinikai onkológia területén szerezte. 1974-től a Szegedi Orvostudományi Egyetem II. Számú Sebészeti Klinikájának klinikai orvosaként, 1978-tól tanársegédként dolgozott. 1981-től az Országos Onkológiai Intézet alorvosa, 1984-től adjunktusa, 1986-tól főorvosa, 1992-től 2018-ig pedig az intézmény főigazgató főorvosa volt.

Külföldi tanulmányutakon és ösztöndíjprogramokon vett részt a Helsinki, a Greifswaldi, Erlangen–Nürnbergi és a Bécsi Egyetemeken. 1986-tól az orvostudomány kandidátusa. 1994-től a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem egyetemi tanára, 1998-tól tanszékvezető egyetemi tanára, 2002 és 2005 között, valamint 2014-től a Semmelweis Egyetem, 2007-től a Pécsi Tudományegyetem, 2005-től a Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

Oktatói munkája mellett 18 szakkönyv, 5 könyv, 1 kismonográfia, 78 magyar nyelvű könyvfejezet, 68 könyvrészlet, valamint 304 hazai és nemzetközi folyóiratokban megjelent, elsődlegesen orvosi témájú, cikk és tanulmány szerzője, társszerzője, szerkesztője.

Számos hazai és nemzetközi tudományos, valamint orvosi szervezet – többek között a European Academy of Sciences and Arts és a Royal College of Physicians and Surgeons of Glasgow – és szaklap szerkesztőbizottságának tagja, vezető tisztségviselője, valamint az MTA doktora. Három egyetem díszdoktora. Több szakmai és állami kitüntetés mellett 2015-ben megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét a csillaggal, 2018-ban a Széchenyi-díjat. Budapest, Sárvár, Révfülöp, Nyírmeggyes, Nagypáli, Ipolyhídvég és Vas megye díszpolgára.

2018-tól a negyedik Orbán-kormány emberi erőforrások minisztere.

Nős, egy gyermeke és két unokája van.

 

Életrajz

Publikációs jegyzék